Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06E, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06E, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06B, 250x250xH250

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06B, 250x250xH250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06A, 200x200x250

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06A, 200x200x250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06D, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06D, 400x400xH350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06C, 300x300xH300

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06C, 300x300xH300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6040, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6040, 250x250xH300

Giá thị trường: 525,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04E, 400x400- H350

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04D, 350x350- H350

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04D, 350x350- H350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04C, 300x300- H300

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04C, 300x300- H300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04B, 250x250- H250

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04B, 250x250- H250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107_CT-02B, 250x250-H250

Đèn Trụ Cổng T107_CT-02B, 250x250-H250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02C, 300x300x H300

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02C, 300x300x H300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108-CT03E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T108-CT03E, 400x400- H350

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT03D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T108 CT03D, 350x350xH350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT-03C, 300x300, H300

Đèn Trụ Cổng T108 CT-03C, 300x300, H300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT03B, 250x250xH250

Đèn Trụ Cổng T108 CT03B, 250x250xH250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02A, 200x200-H250

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02A, 200x200-H250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02D, 350x350xH350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6039, 200x200-H250

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6039, 200x200-H250

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6041, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6041, 250x250xH300

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6031, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6031, 200x200xH250

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6032, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6032, 250x250xH300

Giá thị trường: 525,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6033, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6033, 300x300xH350

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6035,200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6035,200x200xH250

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110_ CT-6036,250x250H300

Đèn Trụ Cổng T110_ CT-6036,250x250H300

Giá thị trường: 525,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T331_NVT 937, L160 H370

Đèn Trụ Cổng T331_NVT 937, L160 H370

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 248,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 910, 150*150 H350

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 910, 150*150 H350

Giá thị trường: 303,000 ₫

Giá KM: 242,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 916, 160*160 H390

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 916, 160*160 H390

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 248,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L200 H300

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L200 H300

Giá thị trường: 472,000 ₫

Giá KM: 378,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L250 H340

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L250 H340

Giá thị trường: 578,000 ₫

Giá KM: 462,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04A, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04A, 200x200xH250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L300 H470

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L300 H470

Giá thị trường: 1,221,000 ₫

Giá KM: 977,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-03A, 200x200x250

Đèn Trụ Cổng T108_CT-03A, 200x200x250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02E, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02E, 400x400xH350

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6042, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6042, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6034, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6034, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%