Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha led mỏng IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led mỏng IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led mỏng IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 190,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Đèn pha led mỏng IP66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 259,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Đèn pha led mỏng IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Giá thị trường: 550,000 ₫

Giá KM: 385,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66-  200W (Trắng,Vàng)

Đèn pha led mỏng IP66- 200W (Trắng,Vàng)

Giá thị trường: 730,000 ₫

Giá KM: 511,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 - 300W Trắng

Đèn pha led mỏng IP66 - 300W Trắng

Giá thị trường: 1,020,000 ₫

Giá KM: 714,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 400W Trắng

Đèn pha led mỏng IP66 400W Trắng

Giá thị trường: 1,350,000 ₫

Giá KM: 945,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 200W Đủ Watt-  Vỏ Đen

Đèn pha led ngoài trời 200W Đủ Watt- Vỏ Đen

Giá thị trường: 1,800,000 ₫

Giá KM: 1,260,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Đèn pha led ngoài trời 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Giá thị trường: 1,030,000 ₫

Giá KM: 721,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 200W đủ Watt

Đèn pha led ngoài trời 200W đủ Watt

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 1,820,000 ₫ -30%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 630,000 ₫

Giá KM: 441,000 ₫ -30%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 540,000 ₫

Giá KM: 378,000 ₫ -30%

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 308,000 ₫ -30%

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 50W (Trắng,Vàng)- vỏ xám th

Đèn pha led ngoài trời 50W (Trắng,Vàng)- vỏ xám th

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 196,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 30W (Trắng,Vàng)

Đèn pha led ngoài trời 30W (Trắng,Vàng)

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời  20W (Trắng,vàng)

Đèn pha led ngoài trời 20W (Trắng,vàng)

Giá thị trường: 190,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 10W (Trắng, Vàng)

Đèn pha led ngoài trời 10W (Trắng, Vàng)

Giá thị trường: 114,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -30%

Đèn pha led 100W  Đủ Watt - Vỏ Đen - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W Đủ Watt - Vỏ Đen - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 920,000 ₫

Giá KM: 644,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 10W (Đỏ, Lá, Dương)

Đèn pha led ngoài trời 10W (Đỏ, Lá, Dương)

Giá thị trường: 160,000 ₫

Giá KM: 112,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoaì trời 20W (Đỏ, Dương, Lá)

Đèn pha led ngoaì trời 20W (Đỏ, Dương, Lá)

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 182,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 30W (Đỏ, Lá, Dương)

Đèn pha led ngoài trời 30W (Đỏ, Lá, Dương)

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 252,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 50W (Lá, Dương, Đỏ)

Đèn pha led ngoài trời 50W (Lá, Dương, Đỏ)

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -38%

Đèn pha led ngoài trời 100W thường vỏ xám

Đèn pha led ngoài trời 100W thường vỏ xám

Giá thị trường: 480,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 50W Trắng Full Watt- Vỏ xám

Đèn pha led ngoài trời 50W Trắng Full Watt- Vỏ xám

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 308,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 50W Full Watt - Vỏ đen

Đèn pha led ngoài trời 50W Full Watt - Vỏ đen

Giá thị trường: 390,000 ₫

Giá KM: 273,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 300W Full Watt - Led Hoa

Đèn pha led ngoài trời 300W Full Watt - Led Hoa

Giá thị trường: 2,920,000 ₫

Giá KM: 2,044,000 ₫ -30%

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 648,000 ₫

Giá KM: 648,000 ₫ -0%

  • 1