Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -33%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -33%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -36%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -36%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S18AUE/X

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S18AUE/X

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 29,000 ₫ -36%

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18UE2

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18UE2

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -35%

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18U1

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18U1

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 18,000 ₫ -40%

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18U2

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18U2

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -38%

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18U3

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18U3

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 34,000 ₫ -38%

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -27%

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Mặt 1 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 1 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -33%

Mặt 2 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 2 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -33%

Mặt 3 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 3 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -42%

Mặt 4 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 4 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Mặt 5 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 5 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Mặt 6 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 6 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Ổ tivi S118 - Sino Vanlock

Ổ tivi S118 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 41,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -32%

Ổ điện thoại S18 - Sino Vanlock

Ổ điện thoại S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Ổ cắm mạng Internet S18 - Sino Vanlock

Ổ cắm mạng Internet S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -30%

MCB 1P 10A - 40A Sino Vanlock

MCB 1P 10A - 40A Sino Vanlock

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 42,000 ₫ -25%

MCP 1P 50A 63A Sino Vanlock

MCP 1P 50A 63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 89,000 ₫

Giá KM: 66,000 ₫ -26%

MCB 2P 6A - 40A Sino Vanlock

MCB 2P 6A - 40A Sino Vanlock

Giá thị trường: 113,000 ₫

Giá KM: 85,000 ₫ -25%

CB 2P - 50A, 63A  Sino Vanlock

CB 2P - 50A, 63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 172,000 ₫

Giá KM: 129,000 ₫ -25%

CB 3P Sino Vanlock - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

CB 3P Sino Vanlock - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Giá thị trường: 199,000 ₫

Giá KM: 159,000 ₫ -20%

MCP 3P 50A-63A Sino Vanlock

MCP 3P 50A-63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

  • 1