Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Bóng tuýp led T8 1.2m 20W - vàng

Bóng tuýp led T8 1.2m 20W - vàng

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 56,000 ₫ -30%

Bóng tuýp led cao cấp T8 0.6m 9W Vàng

Bóng tuýp led cao cấp T8 0.6m 9W Vàng

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -30%

Bóng tuýp led T8 1.2m 22W Trắng - đầu nhựa

Bóng tuýp led T8 1.2m 22W Trắng - đầu nhựa

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -29%

Bóng tuýp led cao cấp 0.6m 9W -Trắng

Bóng tuýp led cao cấp 0.6m 9W -Trắng

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Bóng tuýp Led Kiếng T8 1.2m 22W xanh dương, xanh l

Bóng tuýp Led Kiếng T8 1.2m 22W xanh dương, xanh l

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -18%

Đèn tuýp led bán nguyệt 1.2m 45W

Đèn tuýp led bán nguyệt 1.2m 45W

Giá thị trường: 164,000 ₫

Giá KM: 115,000 ₫ -30%

Bộ tuýp Led liền máng T8 1.2m T+V

Bộ tuýp Led liền máng T8 1.2m T+V

Giá thị trường: 102,000 ₫

Giá KM: 71,000 ₫ -30%

Bộ tuýp Led liền máng T8 0.6m T+V

Bộ tuýp Led liền máng T8 0.6m T+V

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Vỏ máng đèn led 1.2m đôi

Vỏ máng đèn led 1.2m đôi

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Bóng tuýp led T8 22W đầu nhôm - Trắng

Bóng tuýp led T8 22W đầu nhôm - Trắng

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -30%

Vỏ máng đèn led 0.6m đơn

Vỏ máng đèn led 0.6m đơn

Giá thị trường: 29,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -31%

Vỏ máng đèn led 1.2m đơn

Vỏ máng đèn led 1.2m đơn

Giá thị trường: 33,000 ₫

Giá KM: 23,000 ₫ -30%

Bóng tuýp led cao cấp T8 1.2m 25W

Bóng tuýp led cao cấp T8 1.2m 25W

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -29%

Bóng tuýp led siêu sáng T8 1.2m 30W - trắng

Bóng tuýp led siêu sáng T8 1.2m 30W - trắng

Giá thị trường: 88,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -30%

Bộ tuýp led bán nguyệt 1.2m 40W

Bộ tuýp led bán nguyệt 1.2m 40W

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -30%

Bộ tuýp led bán nguyệt 0.6m 23W

Bộ tuýp led bán nguyệt 0.6m 23W

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 84,000 ₫ -30%

Vỏ máng heo led đơn T8 1.2m - Chóa Inox

Vỏ máng heo led đơn T8 1.2m - Chóa Inox

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -30%

Vỏ máng heo led đôi T8 1.2m - Chóa Inox

Vỏ máng heo led đôi T8 1.2m - Chóa Inox

Giá thị trường: 150,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -30%

  • 1