Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2101, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2101, D110 H160

Giá thị trường: 324,000 ₫

Giá KM: 227,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2312B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2312B, D110 H300

Giá thị trường: 522,000 ₫

Giá KM: 365,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 936, L160 H420

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 936, L160 H420

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 233,000 ₫ -37%

Đèn vách ngoài trời 347_NVT 942, L230 H310

Đèn vách ngoài trời 347_NVT 942, L230 H310

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 266,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L280 H500

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L280 H500

Giá thị trường: 920,000 ₫

Giá KM: 644,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L380 H580

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L380 H580

Giá thị trường: 1,150,000 ₫

Giá KM: 805,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 909, 150*150 H370

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 909, 150*150 H370

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 915, 160*160 H370

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 915, 160*160 H370

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 252,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 918, L200 H380

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 918, L200 H380

Giá thị trường: 490,000 ₫

Giá KM: 343,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T344_NVT 929, L180 H350

Đèn vách ngoài trời T344_NVT 929, L180 H350

Giá thị trường: 620,000 ₫

Giá KM: 434,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 934, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 934, L220 H340

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 315,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 935, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 935, L220 H340

Giá thị trường: 430,000 ₫

Giá KM: 301,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T347_NVT 925, L225 H270

Đèn vách ngoài trời T347_NVT 925, L225 H270

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 927, L235 H370

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 927, L235 H370

Giá thị trường: 510,000 ₫

Giá KM: 357,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L190 H410

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L190 H410

Giá thị trường: 1,350,000 ₫

Giá KM: 945,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L230 H560

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L230 H560

Giá thị trường: 1,960,000 ₫

Giá KM: 1,372,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T319_NX 4014A, L250 H200

Đèn vách ngoài trời T319_NX 4014A, L250 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 186,000 ₫ -26%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701A, D110 H200

Giá thị trường: 246,000 ₫

Giá KM: 185,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701B, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701B, D110 H200

Giá thị trường: 246,000 ₫

Giá KM: 185,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1702A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1702A, D110 H200

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T319_NX 1702B, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T319_NX 1702B, D110 H200

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2111, D90 H160

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2111, D90 H160

Giá thị trường: 329,000 ₫

Giá KM: 247,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2207, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2207, D110 H160

Giá thị trường: 253,000 ₫

Giá KM: 190,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722A, D110 H350

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722A, D110 H350

Giá thị trường: 373,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722B, D110 H350

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722B, D110 H350

Giá thị trường: 373,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809A, D90 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809A, D90 H300

Giá thị trường: 321,000 ₫

Giá KM: 241,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809B, D90 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809B, D90 H300

Giá thị trường: 321,000 ₫

Giá KM: 241,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803A, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803A, D110 H300

Giá thị trường: 448,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803B, D110 H300

Giá thị trường: 448,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1733, L150 H250

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1733, L150 H250

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 210,000 ₫ -25%