Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn áp trần T317_NM 607, D250-21W

Đèn áp trần T317_NM 607, D250-21W

Giá thị trường: 158,000 ₫

Giá KM: 111,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 607, D300-22W

Đèn áp trần T317_NM 607, D300-22W

Giá thị trường: 242,000 ₫

Giá KM: 169,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 630, 260*260

Đèn áp trần T322_NM 630, 260*260

Giá thị trường: 150,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 630, 230*230

Đèn áp trần T322_NM 630, 230*230

Giá thị trường: 113,000 ₫

Giá KM: 79,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 630, 210*210

Đèn áp trần T322_NM 630, 210*210

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 629, D250

Đèn áp trần T322_NM 629, D250

Giá thị trường: 113,000 ₫

Giá KM: 79,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 629, D210

Đèn áp trần T322_NM 629, D210

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 010, D320

Đèn áp trần T318_NM 010, D320

Giá thị trường: 599,000 ₫

Giá KM: 419,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 017, D320

Đèn áp trần T318_NM 017, D320

Giá thị trường: 599,000 ₫

Giá KM: 419,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 068, D320

Đèn áp trần T318_NM 068, D320

Giá thị trường: 731,000 ₫

Giá KM: 512,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 8012, D350

Đèn áp trần T318_NM 8012, D350

Giá thị trường: 524,000 ₫

Giá KM: 367,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 8013, D350

Đèn áp trần T318_NM 8013, D350

Giá thị trường: 524,000 ₫

Giá KM: 367,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 8005, D350

Đèn áp trần T318_NM 8005, D350

Giá thị trường: 538,000 ₫

Giá KM: 376,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 8006, D350

Đèn áp trần T318_NM 8006, D350

Giá thị trường: 538,000 ₫

Giá KM: 377,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 8008, D350

Đèn áp trần T318_NM 8008, D350

Giá thị trường: 538,000 ₫

Giá KM: 377,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 620, D350

Đèn áp trần T317_NM 620, D350

Giá thị trường: 445,000 ₫

Giá KM: 312,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 621, D350

Đèn áp trần T317_NM 621, D350

Giá thị trường: 445,000 ₫

Giá KM: 312,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 604, D300 12W Led

Đèn áp trần T317_NM 604, D300 12W Led

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 606, D300-12W Led

Đèn áp trần T317_NM 606, D300-12W Led

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 607, D300, 12W Led

Đèn áp trần T317_NM 607, D300, 12W Led

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T317_NM 616, D300- 12W Led

Đèn Áp Trần T317_NM 616, D300- 12W Led

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T312_NM 2211A

Đèn áp trần T312_NM 2211A

Giá thị trường: 3,770,000 ₫

Giá KM: 2,639,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 2211B

Đèn Áp Trần T312_NM 2211B

Giá thị trường: 4,070,000 ₫

Giá KM: 2,849,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 002A

Đèn Áp Trần T312_NM 002A

Giá thị trường: 3,530,000 ₫

Giá KM: 2,471,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 002B

Đèn Áp Trần T312_NM 002B

Giá thị trường: 4,110,000 ₫

Giá KM: 2,877,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 006A

Đèn Áp Trần T312_NM 006A

Giá thị trường: 3,670,000 ₫

Giá KM: 2,569,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T312_NM 006B

Đèn áp trần T312_NM 006B

Giá thị trường: 4,110,000 ₫

Giá KM: 2,877,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T336_NM 604, D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 604, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%