Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn thả bàn ăn T249_NB 392, D420 H1000

Đèn thả bàn ăn T249_NB 392, D420 H1000

Giá thị trường: 985,000 ₫

Giá KM: 690,000 ₫ -30%

Đèn thả bàn ăn T249_NB 391, D420 H1000

Đèn thả bàn ăn T249_NB 391, D420 H1000

Giá thị trường: 948,000 ₫

Giá KM: 664,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T240_NB 1361/4 LED, D400 H1000

Đèn thả trần T240_NB 1361/4 LED, D400 H1000

Giá thị trường: 1,650,000 ₫

Giá KM: 1,155,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T242_NB 2930/4B, D370 H900

Đèn thả trần T242_NB 2930/4B, D370 H900

Giá thị trường: 2,480,000 ₫

Giá KM: 1,736,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T242_NB 6006/4, D400 H1100

Đèn thả trần T242_NB 6006/4, D400 H1100

Giá thị trường: 1,460,000 ₫

Giá KM: 1,022,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T241_NB 1151/3

Đèn Thả Trần T241_NB 1151/3

Giá thị trường: 1,170,000 ₫

Giá KM: 819,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T241_NB 5028/3

Đèn Thả Trần T241_NB 5028/3

Giá thị trường: 1,320,000 ₫

Giá KM: 924,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T243_NB 7128/3

Đèn thả trần T243_NB 7128/3

Giá thị trường: 1,120,000 ₫

Giá KM: 784,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T245_NB 378/3

Đèn thả trần T245_NB 378/3

Giá thị trường: 1,160,000 ₫

Giá KM: 812,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T243_NB 1626/3

Đèn thả trần T243_NB 1626/3

Giá thị trường: 1,220,000 ₫

Giá KM: 854,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T243_NB 1627/3

Đèn thả trần T243_NB 1627/3

Giá thị trường: 1,220,000 ₫

Giá KM: 854,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T247_NB 2061/3, D380 H1000

Đèn Thả Trần T247_NB 2061/3, D380 H1000

Giá thị trường: 1,250,000 ₫

Giá KM: 875,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T247_NB 2066/3, D380 H1000

Đèn thả trần T247_NB 2066/3, D380 H1000

Giá thị trường: 1,350,000 ₫

Giá KM: 945,000 ₫ -30%

Đèn thả trần T244_NB 7283/3

Đèn thả trần T244_NB 7283/3

Giá thị trường: 1,010,000 ₫

Giá KM: 707,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T244_NB 7372/3

Đèn Thả Trần T244_NB 7372/3

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 735,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T245_NB 301/3

Đèn Thả Trần T245_NB 301/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T246_NB 303/3

Đèn Thả Trần T246_NB 303/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T246_NB 302/3

Đèn Thả Trần T246_NB 302/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T245_NB 308/3

Đèn Thả Trần T245_NB 308/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T246_NB 329/3

Đèn Thả Trần T246_NB 329/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T246_NB 331/3

Đèn Thả Trần T246_NB 331/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T246_NB 383/3

Đèn Thả Trần T246_NB 383/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T245_NB 384/3

Đèn Thả Trần T245_NB 384/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T246_NB 386/3

Đèn Thả Trần T246_NB 386/3

Giá thị trường: 608,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T250_NB 389/3

Đèn Thả Trần T250_NB 389/3

Giá thị trường: 1,020,000 ₫

Giá KM: 714,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T250_NB 7682/1

Đèn Thả Trần T250_NB 7682/1

Giá thị trường: 495,000 ₫

Giá KM: 347,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T250_NB 7682/3

Đèn Thả Trần T250_NB 7682/3

Giá thị trường: 1,360,000 ₫

Giá KM: 952,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T250_NB 7907/1

Đèn Thả Trần T250_NB 7907/1

Giá thị trường: 496,000 ₫

Giá KM: 347,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T250_NB 7907/3

Đèn Thả Trần T250_NB 7907/3

Giá thị trường: 1,280,000 ₫

Giá KM: 896,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T34_NB 1933B

Đèn Thả Trần T34_NB 1933B

Giá thị trường: 6,720,000 ₫

Giá KM: 4,704,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T34_NB 1933A

Đèn Thả Trần T34_NB 1933A

Giá thị trường: 5,480,000 ₫

Giá KM: 3,836,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T249_NB 392

Đèn Thả Trần T249_NB 392

Giá thị trường: 985,000 ₫

Giá KM: 690,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T249_NB 66941

Đèn Thả Trần T249_NB 66941

Giá thị trường: 4,490,000 ₫

Giá KM: 3,143,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T249_NB 8225

Đèn Thả Trần T249_NB 8225

Giá thị trường: 3,510,000 ₫

Giá KM: 2,457,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T247_NB 9648/3

Đèn Thả Trần T247_NB 9648/3

Giá thị trường: 2,800,000 ₫

Giá KM: 1,960,000 ₫ -30%

Đèn Thả Trần T248_NB 9599/6

Đèn Thả Trần T248_NB 9599/6

Giá thị trường: 3,070,000 ₫

Giá KM: 2,149,000 ₫ -30%