Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn thả trần pha lê T133_NC 400, 400x H1200

Đèn thả trần pha lê T133_NC 400, 400x H1200

Giá thị trường: 5,740,000 ₫

Giá KM: 4,018,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T135_NC 450, D400 xH700

Đèn thả trần pha lê T135_NC 450, D400 xH700

Giá thị trường: 6,290,000 ₫

Giá KM: 4,403,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T131_NC 5001, D500x H1200

Đèn thả trần pha lê T131_NC 5001, D500x H1200

Giá thị trường: 7,800,000 ₫

Giá KM: 5,460,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T133_NC 45008, D500xH800

Đèn thả trần pha lê T133_NC 45008, D500xH800

Giá thị trường: 6,690,000 ₫

Giá KM: 4,683,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45009, D500x H1000

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45009, D500x H1000

Giá thị trường: 5,790,000 ₫

Giá KM: 4,053,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T132_NC 4006, D400x H1000

Đèn thả trần pha lê T132_NC 4006, D400x H1000

Giá thị trường: 5,810,000 ₫

Giá KM: 4,067,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45006, D500x H1100

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45006, D500x H1100

Giá thị trường: 5,730,000 ₫

Giá KM: 4,011,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T136_NC 8050, 800x500x H500

Đèn thả trần pha lê T136_NC 8050, 800x500x H500

Giá thị trường: 8,800,000 ₫

Giá KM: 6,160,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T131_NC 6003, D600x H2000

Đèn thả trần pha lê T131_NC 6003, D600x H2000

Giá thị trường: 9,820,000 ₫

Giá KM: 6,874,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4096, 400x400xH800

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4096, 400x400xH800

Giá thị trường: 4,630,000 ₫

Giá KM: 3,241,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T132_NC 5006, D500x H2000

Đèn thả trần pha lê T132_NC 5006, D500x H2000

Giá thị trường: 9,180,000 ₫

Giá KM: 6,426,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6A, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6A, D900x H650+500

Giá thị trường: 4,870,000 ₫

Giá KM: 3,409,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6B, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6B, D900x H650+500

Giá thị trường: 5,790,000 ₫

Giá KM: 4,053,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/8, D900x H600+450

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/8, D900x H600+450

Giá thị trường: 5,760,000 ₫

Giá KM: 4,032,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/5, D600x H420+400

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/5, D600x H420+400

Giá thị trường: 2,780,000 ₫

Giá KM: 1,946,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T125_NC 004/8, D900 H500+400

Đèn chùm cổ T125_NC 004/8, D900 H500+400

Giá thị trường: 3,070,000 ₫

Giá KM: 2,149,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T125_NC 8571/3, D600 H400+400

Đèn chùm cổ T125_NC 8571/3, D600 H400+400

Giá thị trường: 1,090,000 ₫

Giá KM: 763,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8A, D800x H600+400

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8A, D800x H600+400

Giá thị trường: 3,630,000 ₫

Giá KM: 2,541,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T120_NC 080/5, D700x H700+300

Đèn chùm cổ T120_NC 080/5, D700x H700+300

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,533,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T118_NC 8005/8, D850x H600+400

Đèn chùm cổ T118_NC 8005/8, D850x H600+400

Giá thị trường: 4,820,000 ₫

Giá KM: 3,374,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8C, D800 H600+400

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8C, D800 H600+400

Giá thị trường: 3,730,000 ₫

Giá KM: 2,611,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T124_NC 009/3, D500 H400+400

Đèn chùm cổ T124_NC 009/3, D500 H400+400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 735,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T124_NC075/6, D80x H600+300

Đèn chùm cổ T124_NC075/6, D80x H600+300

Giá thị trường: 2,350,000 ₫

Giá KM: 1,645,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T119_NC8068/5, D550 H450+400

Đèn chùm cổ T119_NC8068/5, D550 H450+400

Giá thị trường: 1,760,000 ₫

Giá KM: 1,232,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T126_NC6210/5, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T126_NC6210/5, D500xH500+300

Giá thị trường: 1,040,000 ₫

Giá KM: 728,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T126_NC9036/5, D500x H500+300

Đèn chùm cổ T126_NC9036/5, D500x H500+300

Giá thị trường: 1,090,000 ₫

Giá KM: 763,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T127_NC887/6, D700 H400+400

Đèn chùm cổ T127_NC887/6, D700 H400+400

Giá thị trường: 1,600,000 ₫

Giá KM: 1,120,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T127_NC9935/5, D700 H300+300

Đèn chùm cổ T127_NC9935/5, D700 H300+300

Giá thị trường: 1,600,000 ₫

Giá KM: 1,120,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T128_NC377/12, D800x H800+300

Đèn chùm cổ T128_NC377/12, D800x H800+300

Giá thị trường: 3,080,000 ₫

Giá KM: 2,156,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Pha Lê T55_NC 9870

Đèn Chùm Pha Lê T55_NC 9870

Giá thị trường: 6,860,000 ₫

Giá KM: 4,802,000 ₫ -30%

Đèn chùm pha lê  T53_NC 010

Đèn chùm pha lê T53_NC 010

Giá thị trường: 13,610,000 ₫

Giá KM: 9,527,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Pha Lê T56_NC 6273A

Đèn Chùm Pha Lê T56_NC 6273A

Giá thị trường: 11,580,000 ₫

Giá KM: 8,106,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Pha Lê T56_NC 8047

Đèn Chùm Pha Lê T56_NC 8047

Giá thị trường: 10,410,000 ₫

Giá KM: 7,287,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Pha Lê T54_NC 8193

Đèn Chùm Pha Lê T54_NC 8193

Giá thị trường: 4,570,000 ₫

Giá KM: 3,199,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Pha Lê T58_NC 016

Đèn Chùm Pha Lê T58_NC 016

Giá thị trường: 5,340,000 ₫

Giá KM: 3,738,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Pha Lê T55_NC 018

Đèn Chùm Pha Lê T55_NC 018

Giá thị trường: 6,740,000 ₫

Giá KM: 4,718,000 ₫ -30%