Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Lon nổi LED COB 12W - H115 D115

Đèn Lon nổi LED COB 12W - H115 D115

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 170,000 ₫ -35%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D140 H160

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D140 H160

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D114 H120

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D114 H120

Giá thị trường: 77,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -19%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D140 H160

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D140 H160

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D114 H120

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D114 H120

Giá thị trường: 77,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -19%

Đèn Lon nổi ốp trần T344_NH 523, D130 H100

Đèn Lon nổi ốp trần T344_NH 523, D130 H100

Giá thị trường: 344,000 ₫

Giá KM: 275,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 522, D130 H100

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 522, D130 H100

Giá thị trường: 344,000 ₫

Giá KM: 275,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 554, D120 H110

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 554, D120 H110

Giá thị trường: 332,000 ₫

Giá KM: 266,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 553, D90 H90

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 553, D90 H90

Giá thị trường: 218,000 ₫

Giá KM: 174,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T183_NH 555, D145 H120

Đèn Lon nổi LED ốp trần T183_NH 555, D145 H120

Giá thị trường: 411,000 ₫

Giá KM: 355,000 ₫ -14%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T183_NH 552, D145 H120

Đèn Lon nổi LED ốp trần T183_NH 552, D145 H120

Giá thị trường: 411,000 ₫

Giá KM: 355,000 ₫ -14%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T183_NH 551, D120 H110

Đèn Lon nổi LED ốp trần T183_NH 551, D120 H110

Giá thị trường: 314,000 ₫

Giá KM: 271,000 ₫ -14%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 550, D90 H90

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 550, D90 H90

Giá thị trường: 228,000 ₫

Giá KM: 182,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 524, D130 H100

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 524, D130 H100

Giá thị trường: 361,000 ₫

Giá KM: 289,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 525, D130 H100

Đèn Lon nổi LED ốp trần T218_NH 525, D130 H100

Giá thị trường: 361,000 ₫

Giá KM: 289,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T219_NH 556, D90 H90

Đèn Lon nổi LED ốp trần T219_NH 556, D90 H90

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi LED ốp trần T219_NH 558, D90 H90

Đèn Lon nổi LED ốp trần T219_NH 558, D90 H90

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -20%

  • 1