Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Cadivi (16)
Panasonic (21)
EMIC (4)
TrungLoi (5)
Dây cáp điện Cadivi CV 1.5

Dây cáp điện Cadivi CV 1.5

Giá thị trường: 414,000 ₫

Giá KM: 339,000 ₫ -18%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -33%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -33%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -36%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -36%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S18AUE/X

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S18AUE/X

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 29,000 ₫ -36%

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18UE2

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18UE2

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -35%

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18U1

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18U1

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 18,000 ₫ -40%

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18U2

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18U2

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -38%

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18U3

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18U3

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 34,000 ₫ -38%

Cầu dao tự động MCB 1P -6A đến 40A

Cầu dao tự động MCB 1P -6A đến 40A

Giá thị trường: 83,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -25%

Cầu dao tự động MCB 1P - 50A, 63A

Cầu dao tự động MCB 1P - 50A, 63A

Giá thị trường: 197,000 ₫

Giá KM: 148,000 ₫ -25%

Cầu dao tự động MCB 2P- 6A đến 40A

Cầu dao tự động MCB 2P- 6A đến 40A

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -25%

Cầu dao tự động MCB 2P  - 50A, 63A

Cầu dao tự động MCB 2P - 50A, 63A

Giá thị trường: 397,000 ₫

Giá KM: 298,000 ₫ -25%

Cầu dao tự động MCB 3P - 6A đến 40A

Cầu dao tự động MCB 3P - 6A đến 40A

Giá thị trường: 425,000 ₫

Giá KM: 318,000 ₫ -25%

Cầu dao tự động MCB 3P - 50A, 63A

Cầu dao tự động MCB 3P - 50A, 63A

Giá thị trường: 632,000 ₫

Giá KM: 476,000 ₫ -25%

Ổ cắm mạng Internet  WEG2488 - Wide

Ổ cắm mạng Internet WEG2488 - Wide

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 140,000 ₫ -30%

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEG2364 - Wide

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEG2364 - Wide

Giá thị trường: 77,000 ₫

Giá KM: 54,000 ₫ -30%

RCBO bảo vệ chống dòng rò 40A  (CB chống giật)

RCBO bảo vệ chống dòng rò 40A (CB chống giật)

Giá thị trường: 610,000 ₫

Giá KM: 457,000 ₫ -25%

RCBO bảo vệ chống dòng rò 50A,63A  (CB chống giật)

RCBO bảo vệ chống dòng rò 50A,63A (CB chống giật)

Giá thị trường: 865,000 ₫

Giá KM: 648,000 ₫ -25%

RCBO bảo vệ chống dòng rò 32A, 40A  (CB chống giật

RCBO bảo vệ chống dòng rò 32A, 40A (CB chống giật

Giá thị trường: 610,000 ₫

Giá KM: 457,000 ₫ -25%

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC kiểm định

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC kiểm định

Giá thị trường: 2,000,000 ₫

Giá KM: 1,600,000 ₫ -20%

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC không kiểm định

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC không kiểm định

Giá thị trường: 1,300,000 ₫

Giá KM: 1,140,000 ₫ -12%

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 195,000 ₫ -19%

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -23%

Dây cáp điện Cadivi CV 14.0

Dây cáp điện Cadivi CV 14.0

Giá thị trường: 3,377,000 ₫

Giá KM: 2,769,000 ₫ -18%

Dây  điện đôi Cadivi 2x16

Dây điện đôi Cadivi 2x16

Giá thị trường: 299,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV11

Dây cáp điện Cadivi CV11

Giá thị trường: 2,618,000 ₫

Giá KM: 2,147,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV8.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV8.0

Giá thị trường: 1,958,000 ₫

Giá KM: 1,605,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV6.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV6.0

Giá thị trường: 1,498,000 ₫

Giá KM: 1,228,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV 5.5

Dây cáp điện Cadivi CV 5.5

Giá thị trường: 1,364,000 ₫

Giá KM: 1,118,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV 5.0

Dây cáp điện Cadivi CV 5.0

Giá thị trường: 1,234,000 ₫

Giá KM: 1,012,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV4.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV4.0

Giá thị trường: 1,020,000 ₫

Giá KM: 836,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV3.5

Dây cáp điện đơn Cadivi CV3.5

Giá thị trường: 893,000 ₫

Giá KM: 732,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV2.5

Dây cáp điện đơn Cadivi CV2.5

Giá thị trường: 673,000 ₫

Giá KM: 552,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV 2.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV 2.0

Giá thị trường: 528,000 ₫

Giá KM: 433,000 ₫ -18%