Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn hắt trần T4 8W (0.3m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 8W (0.3m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 20W (0.6m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 20W (0.6m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 28W (1.2m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 28W (1.2m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 62,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -31%

Đèn hắt trần T4 26W (1.0m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 26W (1.0m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -29%

Đèn hắt trần T4 24W (0.9m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 24W (0.9m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 22W (0.7m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 22W (0.7m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 54,000 ₫

Giá KM: 38,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 16W (0.5m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 16W (0.5m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 46,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 12W (0.4m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 12W (0.4m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 31,000 ₫ -30%

Bóng đèn hắt trần T4 0.3m 8W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.3m 8W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -25%

Bóng đèn hắt trần T4 0.4m 12W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.4m 12W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -29%

Bóng đèn hắt trần T4 0.5m 16W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.5m 16W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -33%

Bóng đèn hắt trần T4 0.6m 20W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.6m 20W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Bóng đèn hắt trần T4 0.7m 22W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.7m 22W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 17,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -29%

Bóng đèn hắt trần T4 0.8m 24W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.8m 24W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -33%

Bóng đèn hắt trần T4 1m 26W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 1m 26W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -32%

Bóng đèn hắt trần T4 1.2m 28W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 1.2m 28W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Đầu dây đèn T4

Đầu dây đèn T4

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T4 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T4 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

  • 1