Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (5)
Panasonic (1)
Đui ly E40

Đui ly E40

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -9%

Chóa đèn tổ ong phản quang D300mm

Chóa đèn tổ ong phản quang D300mm

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -7%

Chóa đèn tổ ong phản quang D400mm

Chóa đèn tổ ong phản quang D400mm

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -7%

Đui ly E27

Đui ly E27

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -13%

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 10 Yars

Băng keo điện Central - 10 Yars

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 20 Yars

Băng keo điện Central - 20 Yars

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Giá thị trường: 4,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -0%

Băng keo trong dán thùng 80 yars

Băng keo trong dán thùng 80 yars

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -0%

Băng keo trong dán thùng 100 yars

Băng keo trong dán thùng 100 yars

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -0%

Chóa đĩa , tô nhựa - Trắng

Chóa đĩa , tô nhựa - Trắng

Giá thị trường: 8,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - TND

Băng keo điện Nano - TND

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - Panasonic

Băng keo điện Nano - Panasonic

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Băng keo caosu non TOMBO -Malaysia

Băng keo caosu non TOMBO -Malaysia

Giá thị trường: 4,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -0%

  • 1