Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Hộp nối dây chống cháy 160*160*50

Hộp nối dây chống cháy 160*160*50

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -29%

Hộp nối dây chống cháy 185*185*80

Hộp nối dây chống cháy 185*185*80

Giá thị trường: 68,000 ₫

Giá KM: 48,000 ₫ -29%

Hộp nối dây chống cháy 110*110*50

Hộp nối dây chống cháy 110*110*50

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Tủ điện chứa 2-4 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 2-4 Module, lắp âm

Giá thị trường: 101,000 ₫

Giá KM: 71,000 ₫ -30%

Hộp nối dây chống cháy 80*80*50

Hộp nối dây chống cháy 80*80*50

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -29%

Đế nổi đôi

Đế nổi đôi

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Đế nổi đơn

Đế nổi đơn

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Đế âm đôi

Đế âm đôi

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -33%

Đế âm đơn

Đế âm đơn

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -40%

Tủ điện chứa 18 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 18 Module, lắp âm

Giá thị trường: 502,000 ₫

Giá KM: 351,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 13 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 13 Module, lắp âm

Giá thị trường: 313,000 ₫

Giá KM: 219,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 9 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 9 Module, lắp âm

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 6 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 6 Module, lắp âm

Giá thị trường: 159,000 ₫

Giá KM: 111,000 ₫ -30%

Tủ điện Sino, Tủ điện Nano, Tủ điện Clipsal

Tủ điện Sino, Tủ điện Nano, Tủ điện Clipsal

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

  • 1