Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Công tắc 2 chiều S30

Công tắc 2 chiều S30

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -30%

Công tắc 1 chiều S30

Công tắc 1 chiều S30

Giá thị trường: 17,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -29%

Ổ cắm Tivi S30

Ổ cắm Tivi S30

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -32%

Ổ cắm mạng Internet S30

Ổ cắm mạng Internet S30

Giá thị trường: 152,000 ₫

Giá KM: 104,000 ₫ -32%

Ổ cắm điện thoại 4 cực S30

Ổ cắm điện thoại 4 cực S30

Giá thị trường: 130,000 ₫

Giá KM: 89,000 ₫ -32%

Mặt 1 lỗ  S30

Mặt 1 lỗ S30

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Mặt 2 lỗ  S30

Mặt 2 lỗ S30

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Mặt 3 lỗ  S30

Mặt 3 lỗ S30

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Mặt 4 lỗ  S30

Mặt 4 lỗ S30

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -32%

Mặt 5 lỗ  S30

Mặt 5 lỗ S30

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -32%

Mặt 6 lỗ - S30

Mặt 6 lỗ - S30

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -32%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S30

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S30

Giá thị trường: 115,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -30%

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A - S30

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A - S30

Giá thị trường: 126,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S30

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S30

Giá thị trường: 99,000 ₫

Giá KM: 69,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S30

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S30

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ -S30

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ -S30

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S30

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S30

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -30%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A S30

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A S30

Giá thị trường: 94,000 ₫

Giá KM: 66,000 ₫ -30%

  • 1