Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Cadivi (16)
Dây cáp điện Cadivi CV 1.5

Dây cáp điện Cadivi CV 1.5

Giá thị trường: 414,000 ₫

Giá KM: 339,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV 14.0

Dây cáp điện Cadivi CV 14.0

Giá thị trường: 3,377,000 ₫

Giá KM: 2,769,000 ₫ -18%

Dây  điện đôi Cadivi 2x16

Dây điện đôi Cadivi 2x16

Giá thị trường: 299,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV11

Dây cáp điện Cadivi CV11

Giá thị trường: 2,618,000 ₫

Giá KM: 2,147,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV8.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV8.0

Giá thị trường: 1,958,000 ₫

Giá KM: 1,605,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV6.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV6.0

Giá thị trường: 1,498,000 ₫

Giá KM: 1,228,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV 5.5

Dây cáp điện Cadivi CV 5.5

Giá thị trường: 1,364,000 ₫

Giá KM: 1,118,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV 5.0

Dây cáp điện Cadivi CV 5.0

Giá thị trường: 1,234,000 ₫

Giá KM: 1,012,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV4.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV4.0

Giá thị trường: 1,020,000 ₫

Giá KM: 836,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV3.5

Dây cáp điện đơn Cadivi CV3.5

Giá thị trường: 893,000 ₫

Giá KM: 732,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV2.5

Dây cáp điện đơn Cadivi CV2.5

Giá thị trường: 673,000 ₫

Giá KM: 552,000 ₫ -18%

Dây cáp điện đơn Cadivi CV 2.0

Dây cáp điện đơn Cadivi CV 2.0

Giá thị trường: 528,000 ₫

Giá KM: 433,000 ₫ -18%

Dây cáp điện Cadivi CV 1.25

Dây cáp điện Cadivi CV 1.25

Giá thị trường: 319,000 ₫

Giá KM: 262,000 ₫ -18%

Dây  điện đôi Cadivi 2x24

Dây điện đôi Cadivi 2x24

Giá thị trường: 421,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -18%

Dây  điện đôi Cadivi 2x32

Dây điện đôi Cadivi 2x32

Giá thị trường: 542,000 ₫

Giá KM: 444,000 ₫ -18%

Dây  điện đôi Cadivi 2x30

Dây điện đôi Cadivi 2x30

Giá thị trường: 774,000 ₫

Giá KM: 627,000 ₫ -19%

  • 1