Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

EMIC (4)
Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC kiểm định

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC kiểm định

Giá thị trường: 2,000,000 ₫

Giá KM: 1,600,000 ₫ -20%

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC không kiểm định

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC không kiểm định

Giá thị trường: 1,300,000 ₫

Giá KM: 1,140,000 ₫ -12%

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 195,000 ₫ -19%

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -23%

Đồng hồ nước Trung Đức

Đồng hồ nước Trung Đức

Giá thị trường: 95,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -0%

Đồng hồ điện 1 pha ODKON

Đồng hồ điện 1 pha ODKON

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -22%

  • 1