Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn led âm trần 9W tròn- Cao cấp

Đèn led âm trần 9W tròn- Cao cấp

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 84,000 ₫ -20%

Đèn led âm trần 12W tròn - cao cấp

Đèn led âm trần 12W tròn - cao cấp

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -0%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 12W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 12W - tròn

Giá thị trường: 59,000 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -31%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 9W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 9W - tròn

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -30%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 6W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 6W - tròn

Giá thị trường: 39,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -31%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W - tròn

Giá thị trường: 37,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -30%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 36,000 ₫ -31%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 49,000 ₫ -30%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 57,000 ₫ -30%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Giá thị trường: 104,000 ₫

Giá KM: 73,000 ₫ -30%

Đèn led âm trần 12W 3 chế độ

Đèn led âm trần 12W 3 chế độ

Giá thị trường: 146,000 ₫

Giá KM: 102,000 ₫ -30%

Đèn led âm trần 6W 3 chế độ

Đèn led âm trần 6W 3 chế độ

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 63,000 ₫ -30%

Đèn led âm trần 9W 3 chế độ

Đèn led âm trần 9W 3 chế độ

Giá thị trường: 114,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -30%

Dowlight âm trần viền bạc 7W trắng ,vàng

Dowlight âm trần viền bạc 7W trắng ,vàng

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -30%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Dowlight âm trần viền vàng 7W trắng ,vàng

Dowlight âm trần viền vàng 7W trắng ,vàng

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -30%

Đèn led âm trần tấm vuông 600x600 48W

Đèn led âm trần tấm vuông 600x600 48W

Giá thị trường: 700,000 ₫

Giá KM: 490,000 ₫ -30%

Đèn LED Panel âm trần 3+3W vuông viền màu

Đèn LED Panel âm trần 3+3W vuông viền màu

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Đèn led panel âm trần 6+3W vuông viền màu

Đèn led panel âm trần 6+3W vuông viền màu

Giá thị trường: 115,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -30%

Đèn LED Panel âm trần 3+3W tròn trắng viền màu

Đèn LED Panel âm trần 3+3W tròn trắng viền màu

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 56,000 ₫ -30%

Đèn LED Panel âm trần 6+3W tròn viền màu

Đèn LED Panel âm trần 6+3W tròn viền màu

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 77,000 ₫ -30%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông vàng

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông vàng

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -14%