Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Đuôi E27

Giá thị trường: 230,000 ₫

Giá KM: 161,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Móc treo

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Đuôi E27

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Móc treo

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 252,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Đuôi E27

Giá thị trường: 570,000 ₫

Giá KM: 399,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Móc treo

Giá thị trường: 594,000 ₫

Giá KM: 415,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Đuôi E27

Giá thị trường: 680,000 ₫

Giá KM: 476,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế cao

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế cao

Giá thị trường: 1,344,000 ₫

Giá KM: 1,344,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế cao

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế cao

Giá thị trường: 984,000 ₫

Giá KM: 984,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế cao

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế cao

Giá thị trường: 840,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế thấp

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế thấp

Giá thị trường: 930,000 ₫

Giá KM: 930,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế thấp

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế thấp

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 660,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế thấp

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế thấp

Giá thị trường: 822,000 ₫

Giá KM: 822,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Móc treo

Giá thị trường: 560,000 ₫

Giá KM: 438,000 ₫ -22%

  • 1