Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (9)
Philips (6)
TrungLoi (5)
Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 106,000 ₫

Giá KM: 74,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 84,000 ₫

Giá KM: 59,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -31%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -29%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 106,000 ₫

Giá KM: 74,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m trắng, vàng

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m trắng, vàng

Giá thị trường: 79,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m trắng, vàng

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m trắng, vàng

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 38,000 ₫ -27%

Bộ đèn máng heo đôi 1.2m T5 2x28W (huỳnh quang)

Bộ đèn máng heo đôi 1.2m T5 2x28W (huỳnh quang)

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 203,000 ₫ -30%

Bộ đèn máng heo đơn 1.2m T5 28W (huỳnh quang)

Bộ đèn máng heo đơn 1.2m T5 28W (huỳnh quang)

Giá thị trường: 140,000 ₫

Giá KM: 98,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 36,000 ₫ -29%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Giá thị trường: 62,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -31%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Giá thị trường: 84,000 ₫

Giá KM: 59,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -30%

Bóng đèn hắt trầnT5 0.3m 8W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trầnT5 0.3m 8W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Bóng đèn hắt trần T5 0.6m 14W

Bóng đèn hắt trần T5 0.6m 14W

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -29%

Bóng đèn hắt trần T5 1m 21W

Bóng đèn hắt trần T5 1m 21W

Giá thị trường: 29,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -31%

Bóng đèn hắt trần T5 1.2m 28W

Bóng đèn hắt trần T5 1.2m 28W

Giá thị trường: 34,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -29%

Đèn hắt trần T4 8W (0.3m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 8W (0.3m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 20W (0.6m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 20W (0.6m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 28W (1.2m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 28W (1.2m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 62,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -31%

Đèn hắt trần T4 26W (1.0m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 26W (1.0m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -29%

Đèn hắt trần T4 24W (0.9m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 24W (0.9m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 22W (0.7m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 22W (0.7m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 54,000 ₫

Giá KM: 38,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 16W (0.5m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 16W (0.5m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 46,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -30%

Đèn hắt trần T4 12W (0.4m) OWO (KOWO)

Đèn hắt trần T4 12W (0.4m) OWO (KOWO)

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 31,000 ₫ -30%

Bóng đèn hắt trần T4 0.3m 8W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.3m 8W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -25%

Bóng đèn hắt trần T4 0.4m 12W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.4m 12W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -29%

Bóng đèn hắt trần T4 0.5m 16W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.5m 16W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -33%

Bóng đèn hắt trần T4 0.6m 20W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.6m 20W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Bóng đèn hắt trần T4 0.7m 22W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.7m 22W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 17,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -29%

Bóng đèn hắt trần T4 0.8m 24W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 0.8m 24W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -33%

Bóng đèn hắt trần T4 1m 26W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 1m 26W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -32%

Bóng đèn hắt trần T4 1.2m 28W OWO (KOWO)

Bóng đèn hắt trần T4 1.2m 28W OWO (KOWO)

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -4%