Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2101, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2101, D110 H160

Giá thị trường: 324,000 ₫

Giá KM: 227,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2312B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T332_NX 2312B, D110 H300

Giá thị trường: 522,000 ₫

Giá KM: 365,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 936, L160 H420

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 936, L160 H420

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 233,000 ₫ -37%

Đèn vách ngoài trời 347_NVT 942, L230 H310

Đèn vách ngoài trời 347_NVT 942, L230 H310

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 266,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L280 H500

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L280 H500

Giá thị trường: 920,000 ₫

Giá KM: 644,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L380 H580

Đèn vách ngoài trời T343_NVT 943, L380 H580

Giá thị trường: 1,150,000 ₫

Giá KM: 805,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 909, 150*150 H370

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 909, 150*150 H370

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 915, 160*160 H370

Đèn vách ngoài trời T345_NVT 915, 160*160 H370

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 252,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 918, L200 H380

Đèn vách ngoài trời T346_NVT 918, L200 H380

Giá thị trường: 490,000 ₫

Giá KM: 343,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T344_NVT 929, L180 H350

Đèn vách ngoài trời T344_NVT 929, L180 H350

Giá thị trường: 620,000 ₫

Giá KM: 434,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 934, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 934, L220 H340

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 315,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 935, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T349_NVT 935, L220 H340

Giá thị trường: 430,000 ₫

Giá KM: 301,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T347_NVT 925, L225 H270

Đèn vách ngoài trời T347_NVT 925, L225 H270

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 245,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 927, L235 H370

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 927, L235 H370

Giá thị trường: 510,000 ₫

Giá KM: 357,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L190 H410

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L190 H410

Giá thị trường: 1,350,000 ₫

Giá KM: 945,000 ₫ -30%

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L230 H560

Đèn vách ngoài trời T348_NVT 951, L230 H560

Giá thị trường: 1,960,000 ₫

Giá KM: 1,372,000 ₫ -30%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06E, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06E, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06B, 250x250xH250

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06B, 250x250xH250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06A, 200x200x250

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06A, 200x200x250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06D, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06D, 400x400xH350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06C, 300x300xH300

Đèn Trụ Cổng T109 CT-06C, 300x300xH300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn pha led mỏng IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led mỏng IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led mỏng IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 190,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Đèn pha led mỏng IP66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 259,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Đèn pha led mỏng IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa

Giá thị trường: 550,000 ₫

Giá KM: 385,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66-  200W (Trắng,Vàng)

Đèn pha led mỏng IP66- 200W (Trắng,Vàng)

Giá thị trường: 730,000 ₫

Giá KM: 511,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 - 300W Trắng

Đèn pha led mỏng IP66 - 300W Trắng

Giá thị trường: 1,020,000 ₫

Giá KM: 714,000 ₫ -30%

Đèn pha led mỏng IP66 400W Trắng

Đèn pha led mỏng IP66 400W Trắng

Giá thị trường: 1,350,000 ₫

Giá KM: 945,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 200W Đủ Watt-  Vỏ Đen

Đèn pha led ngoài trời 200W Đủ Watt- Vỏ Đen

Giá thị trường: 1,800,000 ₫

Giá KM: 1,260,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Đèn pha led ngoài trời 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Giá thị trường: 1,030,000 ₫

Giá KM: 721,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 200W đủ Watt

Đèn pha led ngoài trời 200W đủ Watt

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 1,820,000 ₫ -30%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 630,000 ₫

Giá KM: 441,000 ₫ -30%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 540,000 ₫

Giá KM: 378,000 ₫ -30%

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 308,000 ₫ -30%

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Đèn pha led ngoài trời 50W (Trắng,Vàng)- vỏ xám th

Đèn pha led ngoài trời 50W (Trắng,Vàng)- vỏ xám th

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 196,000 ₫ -30%