Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 090, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 090, 600x600

Giá thị trường: 2,850,000 ₫

Giá KM: 1,995,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 7159 MP3, 600x6

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 7159 MP3, 600x6

Giá thị trường: 3,930,000 ₫

Giá KM: 2,751,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T167_NC 812A, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T167_NC 812A, 450x450

Giá thị trường: 3,020,000 ₫

Giá KM: 2,114,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 878, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 878, 450x450

Giá thị trường: 2,320,000 ₫

Giá KM: 1,624,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T171_NC 8358, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T171_NC 8358, 400x400

Giá thị trường: 1,540,000 ₫

Giá KM: 1,078,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T170_NC 8370, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 8370, 400x400

Giá thị trường: 1,540,000 ₫

Giá KM: 1,078,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T171_NC 8374, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T171_NC 8374, 400x400

Giá thị trường: 1,540,000 ₫

Giá KM: 1,078,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T171_NC 8375, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T171_NC 8375, 400x400

Giá thị trường: 1,540,000 ₫

Giá KM: 1,078,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T170_NC 8402, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 8402, 400x400

Giá thị trường: 1,540,000 ₫

Giá KM: 1,078,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T194_NC 2140, D600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T194_NC 2140, D600

Giá thị trường: 2,850,000 ₫

Giá KM: 1,995,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T195_NC 7604B, D600xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T195_NC 7604B, D600xH2

Giá thị trường: 3,740,000 ₫

Giá KM: 2,618,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T200_NC 1921, D800xH400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T200_NC 1921, D800xH400

Giá thị trường: 6,470,000 ₫

Giá KM: 4,529,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Áp Trần Pha Lê T199_NC 88230A, D600xH2

Đèn Mâm Áp Trần Pha Lê T199_NC 88230A, D600xH2

Giá thị trường: 4,620,000 ₫

Giá KM: 3,234,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T199_NC 88230B, D800xH3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T199_NC 88230B, D800xH3

Giá thị trường: 6,490,000 ₫

Giá KM: 4,543,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T200_NC 8826, D600xH300

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T200_NC 8826, D600xH300

Giá thị trường: 4,470,000 ₫

Giá KM: 3,129,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T197_NC 9945D, D600xH25

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T197_NC 9945D, D600xH25

Giá thị trường: 3,530,000 ₫

Giá KM: 2,471,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T198_NC 812B, D350

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T198_NC 812B, D350

Giá thị trường: 1,710,000 ₫

Giá KM: 1,197,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8127A

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8127A

Giá thị trường: 3,000,000 ₫

Giá KM: 2,100,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8127B - MP3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8127B - MP3

Giá thị trường: 4,200,000 ₫

Giá KM: 2,940,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T193_NC 7110, D600xH200

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T193_NC 7110, D600xH200

Giá thị trường: 3,220,000 ₫

Giá KM: 2,254,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T193_NC 6205A-MP3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T193_NC 6205A-MP3

Giá thị trường: 3,040,000 ₫

Giá KM: 2,128,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T193_NC 6205B - MP3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T193_NC 6205B - MP3

Giá thị trường: 4,010,000 ₫

Giá KM: 2,807,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T196_NC 8607, D600xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T196_NC 8607, D600xH250

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 2,786,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T196_NC 091, D450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T196_NC 091, D450

Giá thị trường: 3,020,000 ₫

Giá KM: 2,114,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T197_NC 9945C, D450xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T197_NC 9945C, D450xH2

Giá thị trường: 2,760,000 ₫

Giá KM: 1,932,000 ₫ -30%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T198_NC 439, D500xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T198_NC 439, D500xH250

Giá thị trường: 2,290,000 ₫

Giá KM: 1,603,000 ₫ -30%

Đèn mâm áp trần pha lê T195_NC 7604A, D450x H220

Đèn mâm áp trần pha lê T195_NC 7604A, D450x H220

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 1,820,000 ₫ -30%

Đèn mâm áp trần pha lê T195_NC 8603, D600xH300

Đèn mâm áp trần pha lê T195_NC 8603, D600xH300

Giá thị trường: 4,070,000 ₫

Giá KM: 2,849,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 607, D250-21W

Đèn áp trần T317_NM 607, D250-21W

Giá thị trường: 158,000 ₫

Giá KM: 111,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T317_NM 607, D300-22W

Đèn áp trần T317_NM 607, D300-22W

Giá thị trường: 242,000 ₫

Giá KM: 169,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 630, 260*260

Đèn áp trần T322_NM 630, 260*260

Giá thị trường: 150,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 630, 230*230

Đèn áp trần T322_NM 630, 230*230

Giá thị trường: 113,000 ₫

Giá KM: 79,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 630, 210*210

Đèn áp trần T322_NM 630, 210*210

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 629, D250

Đèn áp trần T322_NM 629, D250

Giá thị trường: 113,000 ₫

Giá KM: 79,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T322_NM 629, D210

Đèn áp trần T322_NM 629, D210

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T318_NM 010, D320

Đèn áp trần T318_NM 010, D320

Giá thị trường: 599,000 ₫

Giá KM: 419,000 ₫ -30%