Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn sạc Kentom KT2200 EL

Đèn sạc Kentom KT2200 EL

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -0%

Đèn sạc Kentom KT2300PL

Đèn sạc Kentom KT2300PL

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -0%

Đèn sạc Kentom KT3200PL

Đèn sạc Kentom KT3200PL

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -0%

Đèn Exit 2 Mặt

Đèn Exit 2 Mặt

Giá thị trường: 130,000 ₫

Giá KM: 110,000 ₫ -15%

Đèn Exit 1 Mặt

Đèn Exit 1 Mặt

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 110,000 ₫ -8%

Đèn sạc năng lương mặt trời

Đèn sạc năng lương mặt trời

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 130,000 ₫ -28%

  • 1