Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Funa (16)
Quạt SHUFENG - SF001505_790-4 cánh

Quạt SHUFENG - SF001505_790-4 cánh

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -10%

Quạt treo tường 1 dây nhôm CN-B4

Quạt treo tường 1 dây nhôm CN-B4

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -0%

Quạt treo tường 1 dây đồng CN-B4

Quạt treo tường 1 dây đồng CN-B4

Giá thị trường: 264,000 ₫

Giá KM: 264,000 ₫ -0%

Quạt treo công nghiệp B5

Quạt treo công nghiệp B5

Giá thị trường: 282,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -0%

Quạt treo tường màu B4

Quạt treo tường màu B4

Giá thị trường: 216,000 ₫

Giá KM: 216,000 ₫ -0%

Quạt bàn mini

Quạt bàn mini

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -0%

Quạt bàn nhỏ B3

Quạt bàn nhỏ B3

Giá thị trường: 204,000 ₫

Giá KM: 204,000 ₫ -0%

Quạt bàn lỡ B4

Quạt bàn lỡ B4

Giá thị trường: 222,000 ₫

Giá KM: 222,000 ₫ -0%

Quạt đứng lở ống nhựa (Màu)

Quạt đứng lở ống nhựa (Màu)

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -0%

Quạt đứng lở ống sắt CN nhôm

Quạt đứng lở ống sắt CN nhôm

Giá thị trường: 246,000 ₫

Giá KM: 246,000 ₫ -0%

Quạt đứng lớn ống sắt

Quạt đứng lớn ống sắt

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 330,000 ₫ -0%

Quạt hút tường + trần H200

Quạt hút tường + trần H200

Giá thị trường: 216,000 ₫

Giá KM: 216,000 ₫ -0%

Quạt hút tường + trần H250

Quạt hút tường + trần H250

Giá thị trường: 228,000 ₫

Giá KM: 228,000 ₫ -0%

Quạt hộp B3

Quạt hộp B3

Giá thị trường: 246,000 ₫

Giá KM: 246,000 ₫ -0%

Quạt hộp B2

Quạt hộp B2

Giá thị trường: 168,000 ₫

Giá KM: 168,000 ₫ -0%

Quạt đảo trần

Quạt đảo trần

Giá thị trường: 306,000 ₫

Giá KM: 306,000 ₫ -0%

Quạt Sạc Mini Pin Rời

Quạt Sạc Mini Pin Rời

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -0%

Đèn sạc & quạt tích điện Mini

Đèn sạc & quạt tích điện Mini

Giá thị trường: 265,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -32%

Quạt SHUFENG - SF001502_590-4 cánh

Quạt SHUFENG - SF001502_590-4 cánh

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -0%

Quạt hút tường + trần H150

Quạt hút tường + trần H150

Giá thị trường: 210,000 ₫

Giá KM: 210,000 ₫ -0%

  • 1