Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Dây đèn trang trí 8m không chớp tím , hồng

Dây đèn trang trí 8m không chớp tím , hồng

Giá thị trường: 29,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -34%

Dây đèn trang trí 8m không chớp trắng, vàng, xanh

Dây đèn trang trí 8m không chớp trắng, vàng, xanh

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 18,000 ₫ -33%

Dây đèn chớp led trang trí 5m vàng

Dây đèn chớp led trang trí 5m vàng

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -33%

Dây đèn chớp led trang trí 5m đỏ

Dây đèn chớp led trang trí 5m đỏ

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -33%

Dây đèn chớp led trang trí 5m đủ màu

Dây đèn chớp led trang trí 5m đủ màu

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -33%

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng xanh dương

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng xanh dương

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Dây đèn chớp led trang trí 5m xanh lá

Dây đèn chớp led trang trí 5m xanh lá

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Dây đèn chớp led trang trí 5m hồng

Dây đèn chớp led trang trí 5m hồng

Giá thị trường: 23,000 ₫

Giá KM: 16,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m tím

Dây đèn chớp led trang trí 5m tím

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -25%

Dây chớp tiêu trang trí

Dây chớp tiêu trang trí

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -8%

  • 1