Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (5)
Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 106,000 ₫

Giá KM: 74,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 84,000 ₫

Giá KM: 59,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -31%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -29%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m dương, lá, đỏ

Giá thị trường: 106,000 ₫

Giá KM: 74,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 18W- 1.2m trắng, vàng

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 14W- 1m trắng, vàng

Giá thị trường: 79,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 10W- 0.6m trắng, vàng

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -30%

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m trắng, vàng

Đèn tuýp Led liền máng T5- 4W- 0.3m trắng, vàng

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 38,000 ₫ -27%

  • 1