Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (3)
Philips (1)
Vinakip (2)
Đuôi đèn E27 đúc kín nước có dây

Đuôi đèn E27 đúc kín nước có dây

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -20%

Bộ 15 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Bộ 15 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 269,000 ₫ -30%

Bộ 10 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 5m

Bộ 10 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 5m

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -30%

Bộ 20 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Bộ 20 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Giá thị trường: 459,000 ₫

Giá KM: 321,000 ₫ -30%

Đuôi bóng chén ghim G5.3

Đuôi bóng chén ghim G5.3

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -17%

Đuôi đèn sứ E14

Đuôi đèn sứ E14

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -20%

Vợt muỗi điện tử MH-555

Vợt muỗi điện tử MH-555

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -0%

Vợt muỗi điện tử MH-666

Vợt muỗi điện tử MH-666

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -0%

Vợt muỗi điện tử MH-999

Vợt muỗi điện tử MH-999

Giá thị trường: 88,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -0%

Đuôi xéo xoáy E27 - Trắng

Đuôi xéo xoáy E27 - Trắng

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Chui đèn xoáy E27 kèm công tắc

Chui đèn xoáy E27 kèm công tắc

Giá thị trường: 8,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -0%

Đèn sạc Kentom KT2200 EL

Đèn sạc Kentom KT2200 EL

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -0%

Đèn sạc Kentom KT2300PL

Đèn sạc Kentom KT2300PL

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -0%

Chui đèn kín nước E27  - đen , trắng

Chui đèn kín nước E27 - đen , trắng

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -0%

Đèn bàn học sinh Led - MH 868

Đèn bàn học sinh Led - MH 868

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -0%

Đèn Đội Đầu LED MH-108

Đèn Đội Đầu LED MH-108

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -0%

Đèn Đội Đầu LED MH-208 - 10W - Không thấm nước

Đèn Đội Đầu LED MH-208 - 10W - Không thấm nước

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 120,000 ₫ -0%

Đèn Đội Đầu LED MH-208 - 5W - Không thấm nước

Đèn Đội Đầu LED MH-208 - 5W - Không thấm nước

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 100,000 ₫ -0%

Đèn Pin LED Mini 1 bóng - MH131

Đèn Pin LED Mini 1 bóng - MH131

Giá thị trường: 33,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -0%

Đèn Pin LED Mini 4 bóng - MH136

Đèn Pin LED Mini 4 bóng - MH136

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -0%

Đèn Pin LED Trung 1 bóng - MH201

Đèn Pin LED Trung 1 bóng - MH201

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn Pin LED Mini 5 bóng - MH135

Đèn Pin LED Mini 5 bóng - MH135

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -0%

Đèn Pin LED Trung 7 bóng - MH268

Đèn Pin LED Trung 7 bóng - MH268

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn Pin LED Trung 12 bóng - MH312

Đèn Pin LED Trung 12 bóng - MH312

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -0%

Bút thử điện - Philip

Bút thử điện - Philip

Giá thị trường: 8,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -0%

Đèn sạc Kentom KT3200PL

Đèn sạc Kentom KT3200PL

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -0%

Đèn Exit 2 Mặt

Đèn Exit 2 Mặt

Giá thị trường: 130,000 ₫

Giá KM: 110,000 ₫ -15%

Đèn Exit 1 Mặt

Đèn Exit 1 Mặt

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 110,000 ₫ -8%

Đèn sạc năng lương mặt trời

Đèn sạc năng lương mặt trời

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 130,000 ₫ -28%

Chui đèn cảm ứng E27

Chui đèn cảm ứng E27

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 108,000 ₫ -0%

Ổ cắm 3 - TT

Ổ cắm 3 - TT

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Ổ cắm 3 - LIOA

Ổ cắm 3 - LIOA

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -0%

Ổ cắm 2 - Vinakip

Ổ cắm 2 - Vinakip

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -0%

Ổ cắm 3 - Vinakip

Ổ cắm 3 - Vinakip

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Đèn ngủ mini hình cá

Đèn ngủ mini hình cá

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -0%

Đèn ngủ mini hình đèn dầu

Đèn ngủ mini hình đèn dầu

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -0%