Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn led pha ray COB 20W

Đèn led pha ray COB 20W

Giá thị trường: 146,000 ₫

Giá KM: 117,000 ₫ -20%

Đèn led pha ray COB 10W

Đèn led pha ray COB 10W

Giá thị trường: 122,000 ₫

Giá KM: 98,000 ₫ -20%

Đèn pha ray led chiếu điểm 7W

Đèn pha ray led chiếu điểm 7W

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 76,000 ₫ -11%

Đèn pha ray led chiếu điểm 12W

Đèn pha ray led chiếu điểm 12W

Giá thị trường: 135,000 ₫

Giá KM: 98,000 ₫ -27%

Thanh ray 1m (Dùng cho đèn pha ray)

Thanh ray 1m (Dùng cho đèn pha ray)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 36,000 ₫ -28%

Thanh ray 1.5m (Dùng cho đèn pha ray)

Thanh ray 1.5m (Dùng cho đèn pha ray)

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 54,000 ₫ -23%

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 42,000 ₫ -21%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 578,000 ₫

Giá KM: 434,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 263,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 263,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 012A, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 012A, D50 H170

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn chiếu điểm T310_NP 014A, D50 H170

Đèn chiếu điểm T310_NP 014A, D50 H170

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn chiếu điểm T310_NP 020, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T310_NP 020, D50 L190x130

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

  • 1