Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Quạt đèn T235_NQ 50906A, D1200-H700

Quạt đèn T235_NQ 50906A, D1200-H700

Giá thị trường: 4,440,000 ₫

Giá KM: 3,330,000 ₫ -25%

Quạt đèn T235_NQ 50907, D1250- H750

Quạt đèn T235_NQ 50907, D1250- H750

Giá thị trường: 5,360,000 ₫

Giá KM: 4,020,000 ₫ -25%

Quạt đèn T235_NQ 50918, D1300-H800

Quạt đèn T235_NQ 50918, D1300-H800

Giá thị trường: 6,750,000 ₫

Giá KM: 5,063,000 ₫ -25%

Quạt đèn T236_NQ 5108, D1100- H700

Quạt đèn T236_NQ 5108, D1100- H700

Giá thị trường: 3,780,000 ₫

Giá KM: 2,835,000 ₫ -25%

Quạt đèn T236_NQ 50906B, D1000- H600

Quạt đèn T236_NQ 50906B, D1000- H600

Giá thị trường: 3,900,000 ₫

Giá KM: 2,925,000 ₫ -25%

Quạt đèn T236_NQ 50930, D1250- H650

Quạt đèn T236_NQ 50930, D1250- H650

Giá thị trường: 4,750,000 ₫

Giá KM: 3,563,000 ₫ -25%

  • 1