Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04A, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04A, 200x200xH250

Giá thị trường: 160,000 ₫

Giá KM: 128,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59_CT-03A, 200x200x25

Đèn Trụ Cổng T59_CT-03A, 200x200x25

Giá thị trường: 160,000 ₫

Giá KM: 128,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT03B, 250x250xH250

Đèn Trụ Cổng T59 CT03B, 250x250xH250

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT-03C, 300x300, H300

Đèn Trụ Cổng T59 CT-03C, 300x300, H300

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT03D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T59 CT03D, 350x350xH350

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59-CT03E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T59-CT03E, 400x400- H350

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 288,000 ₫ -20%