Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) Full Watt- Led Hoa Se

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) Full Watt- Led Hoa Se

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -6%

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Giá thị trường: 2,500,000 ₫

Giá KM: 2,220,000 ₫ -11%

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 156,000 ₫ -22%

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 150,000 ₫

Giá KM: 125,000 ₫ -17%

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 78,000 ₫

Giá KM: 68,000 ₫ -13%

Đèn pha led 150W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 620,000 ₫

Giá KM: 582,000 ₫ -6%

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 117,000 ₫

Giá KM: 102,000 ₫ -13%

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 168,000 ₫ -7%

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 204,000 ₫ -18%

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 320,000 ₫

Giá KM: 276,000 ₫ -14%

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 335,000 ₫

Giá KM: 306,000 ₫ -9%

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 756,000 ₫ -6%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 205,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -12%

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 162,000 ₫ -10%

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 320,000 ₫

Giá KM: 276,000 ₫ -14%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 342,000 ₫ -11%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -5%

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,300,000 ₫

Giá KM: 1,104,000 ₫ -15%

Đèn pha led 100W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 660,000 ₫ -12%

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,600,000 ₫

Giá KM: 1,302,000 ₫ -19%

Đèn pha led IP 400W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Đèn pha led IP 400W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Giá thị trường: 875,000 ₫

Giá KM: 805,000 ₫ -8%

Đèn pha led IP 300W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Đèn pha led IP 300W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 550,000 ₫ -8%

Đèn pha led IP 200W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Đèn pha led IP 200W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Giá thị trường: 500,000 ₫

Giá KM: 450,000 ₫ -10%

Đèn pha led IP 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Đèn pha led IP 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 310,000 ₫ -11%

Đèn pha led IP 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 250,000 ₫ -11%

Đèn pha led IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 175,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -9%

Đèn pha led IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 150,000 ₫

Giá KM: 135,000 ₫ -10%

  • 1