Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 33,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen  kẹp bình 12V 15W

Bóng nấm led Hoa Sen kẹp bình 12V 15W

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -20%

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -21%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 63,000 ₫ -26%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -13%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -12%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -10%

Bóng tròn led Hoa Sen treo cây 7W - E27 (Vàng+Lá+Đ

Bóng tròn led Hoa Sen treo cây 7W - E27 (Vàng+Lá+Đ

Giá thị trường: 83,000 ₫

Giá KM: 83,000 ₫ -0%