Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn chùm cổ T196_NC9036/5, D500x H500+300

Đèn chùm cổ T196_NC9036/5, D500x H500+300

Giá thị trường: 930,000 ₫

Giá KM: 698,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T197_NC887/6, D700 H400+400

Đèn chùm cổ T197_NC887/6, D700 H400+400

Giá thị trường: 1,370,000 ₫

Giá KM: 1,028,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T197_NC9935/5, D700 H300+300

Đèn chùm cổ T197_NC9935/5, D700 H300+300

Giá thị trường: 1,370,000 ₫

Giá KM: 1,028,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T198_NC377/12, D800x H800+300

Đèn chùm cổ T198_NC377/12, D800x H800+300

Giá thị trường: 2,630,000 ₫

Giá KM: 1,973,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T198_NC377/6, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T198_NC377/6, D500xH500+300

Giá thị trường: 1,170,000 ₫

Giá KM: 878,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 9870

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 9870

Giá thị trường: 5,860,000 ₫

Giá KM: 4,395,000 ₫ -25%

Đèn chùm pha lê  T64_NC 010

Đèn chùm pha lê T64_NC 010

Giá thị trường: 11,630,000 ₫

Giá KM: 8,723,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T60_NC 59425A

Đèn Chùm Pha Lê T60_NC 59425A

Giá thị trường: 6,950,000 ₫

Giá KM: 5,213,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 6273A

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 6273A

Giá thị trường: 9,900,000 ₫

Giá KM: 7,425,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T61_NC 28919A

Đèn Chùm Pha Lê T61_NC 28919A

Giá thị trường: 11,220,000 ₫

Giá KM: 8,415,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 8047

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 8047

Giá thị trường: 8,900,000 ₫

Giá KM: 6,675,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T63_NC 8193

Đèn Chùm Pha Lê T63_NC 8193

Giá thị trường: 3,910,000 ₫

Giá KM: 2,933,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T64_NC 016

Đèn Chùm Pha Lê T64_NC 016

Giá thị trường: 4,560,000 ₫

Giá KM: 3,420,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 018

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 018

Giá thị trường: 5,760,000 ₫

Giá KM: 4,320,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 020

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 020

Giá thị trường: 4,410,000 ₫

Giá KM: 3,308,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 9092

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 9092

Giá thị trường: 5,870,000 ₫

Giá KM: 4,403,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 1312

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 1312

Giá thị trường: 6,240,000 ₫

Giá KM: 4,680,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 017

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 017

Giá thị trường: 5,230,000 ₫

Giá KM: 3,923,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 6819

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 6819

Giá thị trường: 7,180,000 ₫

Giá KM: 5,385,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 012

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 012

Giá thị trường: 5,950,000 ₫

Giá KM: 4,463,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 015

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 015

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 2,985,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 9093

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 9093

Giá thị trường: 3,530,000 ₫

Giá KM: 2,648,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/15+10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/15+10+5

Giá thị trường: 47,450,000 ₫

Giá KM: 33,215,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/8

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/8

Giá thị trường: 12,440,000 ₫

Giá KM: 9,330,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/10+5

Giá thị trường: 19,560,000 ₫

Giá KM: 14,670,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/10+5

Giá thị trường: 16,220,000 ₫

Giá KM: 12,165,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/8

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/8

Giá thị trường: 9,330,000 ₫

Giá KM: 6,998,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/8

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/8

Giá thị trường: 7,950,000 ₫

Giá KM: 5,963,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/10+5

Giá thị trường: 14,220,000 ₫

Giá KM: 10,665,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/12+6

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/12+6

Giá thị trường: 18,900,000 ₫

Giá KM: 14,175,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T90_NC 6001/10+5A

Đèn Chùm Pha Lê T90_NC 6001/10+5A

Giá thị trường: 18,610,000 ₫

Giá KM: 13,958,000 ₫ -25%

Đèn Chùm nến pha lê T90_NC 6001/8A

Đèn Chùm nến pha lê T90_NC 6001/8A

Giá thị trường: 10,430,000 ₫

Giá KM: 7,823,000 ₫ -25%

Đèn thả bàn ăn T230_NB 392, D420 H1000

Đèn thả bàn ăn T230_NB 392, D420 H1000

Giá thị trường: 842,000 ₫

Giá KM: 632,000 ₫ -25%

Đèn thả bàn ăn T230_NB 391, D420 H1000

Đèn thả bàn ăn T230_NB 391, D420 H1000

Giá thị trường: 810,000 ₫

Giá KM: 608,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T219_NB 1374/4 LED, D350 H800

Đèn thả trần T219_NB 1374/4 LED, D350 H800

Giá thị trường: 1,410,000 ₫

Giá KM: 1,058,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T219_NB 1409/4 LED, D350 H800

Đèn thả trần T219_NB 1409/4 LED, D350 H800

Giá thị trường: 1,330,000 ₫

Giá KM: 998,000 ₫ -25%