Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn chiếu điểm T350_NP 031, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 031, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 032, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 032, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Quạt đèn T253_NQ 50906A, D1200-H700

Quạt đèn T253_NQ 50906A, D1200-H700

Giá thị trường: 3,700,000 ₫

Giá KM: 2,960,000 ₫ -20%

Quạt đèn T253_NQ 50907, D1250- H750

Quạt đèn T253_NQ 50907, D1250- H750

Giá thị trường: 4,468,000 ₫

Giá KM: 3,574,000 ₫ -20%

Quạt đèn T253_NQ 50918, D1300-H800

Quạt đèn T253_NQ 50918, D1300-H800

Giá thị trường: 5,355,000 ₫

Giá KM: 4,284,000 ₫ -20%

Quạt đèn T254_NQ 5108, D1100- H700

Quạt đèn T254_NQ 5108, D1100- H700

Giá thị trường: 3,150,000 ₫

Giá KM: 2,520,000 ₫ -20%

Quạt đèn T254_NQ 50906B, D1000- H600

Quạt đèn T254_NQ 50906B, D1000- H600

Giá thị trường: 3,250,000 ₫

Giá KM: 2,600,000 ₫ -20%

Quạt đèn T254_NQ 50930, D1250- H650

Quạt đèn T254_NQ 50930, D1250- H650

Giá thị trường: 3,768,000 ₫

Giá KM: 3,014,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T261_NS 483/3, L540

Đèn Soi Tranh T261_NS 483/3, L540

Giá thị trường: 690,000 ₫

Giá KM: 552,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T261_NS 483/2, L450

Đèn Soi Tranh T261_NS 483/2, L450

Giá thị trường: 485,000 ₫

Giá KM: 388,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T261_NS 483/1, L240

Đèn Soi Tranh T261_NS 483/1, L240

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T262_NS 485/3, L500

Đèn Soi Tranh T262_NS 485/3, L500

Giá thị trường: 670,000 ₫

Giá KM: 536,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T262_NS 485/2, L400

Đèn Soi Tranh T262_NS 485/2, L400

Giá thị trường: 520,000 ₫

Giá KM: 416,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T262_NS 485/1, L300

Đèn Soi Tranh T262_NS 485/1, L300

Giá thị trường: 375,000 ₫

Giá KM: 300,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T261_NS 486/3, L450

Đèn Soi Tranh T261_NS 486/3, L450

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 600,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T261_NS 486/2, L350

Đèn Soi Tranh T261_NS 486/2, L350

Giá thị trường: 610,000 ₫

Giá KM: 488,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T261_NS 486/1, L270

Đèn Soi Tranh T261_NS 486/1, L270

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T262_NS 487/3, L540

Đèn Soi Tranh T262_NS 487/3, L540

Giá thị trường: 640,000 ₫

Giá KM: 512,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T262_NS 487/2, L440

Đèn Soi Tranh T262_NS 487/2, L440

Giá thị trường: 520,000 ₫

Giá KM: 416,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T262_NS 487/1, L250

Đèn Soi Tranh T262_NS 487/1, L250

Giá thị trường: 338,000 ₫

Giá KM: 270,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T263_NS 006C H470

Đèn Soi Tranh T263_NS 006C H470

Giá thị trường: 255,000 ₫

Giá KM: 204,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T263_NS 006B H470

Đèn Soi Tranh T263_NS 006B H470

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T263_NS 006A H470

Đèn Soi Tranh T263_NS 006A H470

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T260_NS 480/3, L500

Đèn Soi Tranh T260_NS 480/3, L500

Giá thị trường: 565,000 ₫

Giá KM: 452,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T260_NS 480/2, L350

Đèn Soi Tranh T260_NS 480/2, L350

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 360,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T260_NS 480/1, L250

Đèn Soi Tranh T260_NS 480/1, L250

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T264_NS 005B, H470

Đèn Soi Tranh T264_NS 005B, H470

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T264_NS 005A, H470

Đèn Soi Tranh T264_NS 005A, H470

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T264_NS 007B, H470

Đèn Soi Tranh T264_NS 007B, H470

Giá thị trường: 285,000 ₫

Giá KM: 228,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T264_NS 007A, H470

Đèn Soi Tranh T264_NS 007A, H470

Giá thị trường: 285,000 ₫

Giá KM: 228,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T259_NS 481/3, L450

Đèn Soi Tranh T259_NS 481/3, L450

Giá thị trường: 610,000 ₫

Giá KM: 488,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T259_NS 481/2, L300

Đèn Soi Tranh T259_NS 481/2, L300

Giá thị trường: 480,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T259_NS 481/1, L200

Đèn Soi Tranh T259_NS 481/1, L200

Giá thị trường: 355,000 ₫

Giá KM: 284,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T259_NS 479/3, L450

Đèn Soi Tranh T259_NS 479/3, L450

Giá thị trường: 565,000 ₫

Giá KM: 452,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T259_NS 479/2, L300

Đèn Soi Tranh T259_NS 479/2, L300

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 360,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T259_NS 479/1, L200

Đèn Soi Tranh T259_NS 479/1, L200

Giá thị trường: 305,000 ₫

Giá KM: 244,000 ₫ -20%