Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T181_NC 6623, D600xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T181_NC 6623, D600xH250

Giá thị trường: 2,900,000 ₫

Giá KM: 2,320,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T187_NC 9024, D500xH180

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T187_NC 9024, D500xH180

Giá thị trường: 2,050,000 ₫

Giá KM: 1,640,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8307A, D400xH40

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8307A, D400xH40

Giá thị trường: 1,980,000 ₫

Giá KM: 1,584,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8613C, D450x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T191_NC 8613C, D450x400

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,752,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T189_NC 1921, D800xH400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T189_NC 1921, D800xH400

Giá thị trường: 4,400,000 ₫

Giá KM: 3,520,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T189_NC 88230A, D600xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T189_NC 88230A, D600xH2

Giá thị trường: 3,290,000 ₫

Giá KM: 2,632,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T189_NC 88230B, D800xH3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T189_NC 88230B, D800xH3

Giá thị trường: 4,590,000 ₫

Giá KM: 3,672,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T190_NC 8810, D600xH280

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T190_NC 8810, D600xH280

Giá thị trường: 2,590,000 ₫

Giá KM: 2,072,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T190_NC 8826, D600xH300

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T190_NC 8826, D600xH300

Giá thị trường: 3,180,000 ₫

Giá KM: 2,544,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T182_NC 9945C, D450xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T182_NC 9945C, D450xH2

Giá thị trường: 1,970,000 ₫

Giá KM: 1,576,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T187_NC 9945D, D600xH25

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T187_NC 9945D, D600xH25

Giá thị trường: 2,400,000 ₫

Giá KM: 1,920,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T187_NC 812B, D350

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T187_NC 812B, D350

Giá thị trường: 1,160,000 ₫

Giá KM: 928,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T185_NC 8127A, D500xH28

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T185_NC 8127A, D500xH28

Giá thị trường: 2,039,000 ₫

Giá KM: 1,631,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T185_NC 8127B, D600xH28

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T185_NC 8127B, D600xH28

Giá thị trường: 2,990,000 ₫

Giá KM: 2,392,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T184_NC 7110, D600xH200

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T184_NC 7110, D600xH200

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,752,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T183_NC 8812, D600xH300

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T183_NC 8812, D600xH300

Giá thị trường: 3,190,000 ₫

Giá KM: 2,552,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T183_NC 6205A, D500xH22

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T183_NC 6205A, D500xH22

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,752,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T183_NC 6205B, D600xH22

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T183_NC 6205B, D600xH22

Giá thị trường: 2,730,000 ₫

Giá KM: 2,184,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T180_NC 8607, D600xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T180_NC 8607, D600xH250

Giá thị trường: 2,830,000 ₫

Giá KM: 2,264,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T182_NC 468, D500xH200

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T182_NC 468, D500xH200

Giá thị trường: 1,930,000 ₫

Giá KM: 1,544,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T181_NC 091, D450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T181_NC 091, D450

Giá thị trường: 2,050,000 ₫

Giá KM: 1,640,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T188_NC 439, D500xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T188_NC 439, D500xH250

Giá thị trường: 1,560,000 ₫

Giá KM: 1,248,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần T184_NC 949, D600xH200

Đèn Mâm Lắp Áp Trần T184_NC 949, D600xH200

Giá thị trường: 2,950,000 ₫

Giá KM: 2,360,000 ₫ -20%

Đèn mâm áp trần pha lê T180_NC 937, D500xH250

Đèn mâm áp trần pha lê T180_NC 937, D500xH250

Giá thị trường: 2,400,000 ₫

Giá KM: 1,920,000 ₫ -20%

Đèn mâm áp trần pha lê T179_NC 7604A, D450x H220

Đèn mâm áp trần pha lê T179_NC 7604A, D450x H220

Giá thị trường: 1,770,000 ₫

Giá KM: 1,416,000 ₫ -20%

Đèn mâm áp trần pha lê T179_NC 8603, D600xH300

Đèn mâm áp trần pha lê T179_NC 8603, D600xH300

Giá thị trường: 2,900,000 ₫

Giá KM: 2,330,000 ₫ -20%