Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T175_NC 9024, D500xH180

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T175_NC 9024, D500xH180

Giá thị trường: 2,460,000 ₫

Giá KM: 1,968,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T179_NC 8307A, D400xH40

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T179_NC 8307A, D400xH40

Giá thị trường: 2,000,000 ₫

Giá KM: 1,600,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T178_NC 1921, D800xH400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T178_NC 1921, D800xH400

Giá thị trường: 5,530,000 ₫

Giá KM: 4,424,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T177_NC 88230A, D600xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T177_NC 88230A, D600xH2

Giá thị trường: 3,950,000 ₫

Giá KM: 3,160,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T177_NC 88230B, D800xH3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T177_NC 88230B, D800xH3

Giá thị trường: 5,770,000 ₫

Giá KM: 4,616,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T178_NC 8826, D600xH300

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T178_NC 8826, D600xH300

Giá thị trường: 3,820,000 ₫

Giá KM: 3,056,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 9945D, D600xH25

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 9945D, D600xH25

Giá thị trường: 3,020,000 ₫

Giá KM: 2,416,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T176_NC 812B, D350

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T176_NC 812B, D350

Giá thị trường: 1,460,000 ₫

Giá KM: 1,168,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 8127A

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 8127A

Giá thị trường: 2,560,000 ₫

Giá KM: 2,048,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 8127B - MP3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T170_NC 8127B - MP3

Giá thị trường: 3,590,000 ₫

Giá KM: 2,872,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T173_NC 7110, D600xH200

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T173_NC 7110, D600xH200

Giá thị trường: 2,750,000 ₫

Giá KM: 2,200,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 6205A-MP3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 6205A-MP3

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 2,080,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 6205B - MP3

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T169_NC 6205B - MP3

Giá thị trường: 3,430,000 ₫

Giá KM: 2,744,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T172_NC 8607, D600xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T172_NC 8607, D600xH250

Giá thị trường: 3,400,000 ₫

Giá KM: 2,720,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T176_NC 091, D450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T176_NC 091, D450

Giá thị trường: 2,580,000 ₫

Giá KM: 2,064,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T175_NC 9945C, D450xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T175_NC 9945C, D450xH2

Giá thị trường: 2,360,000 ₫

Giá KM: 1,888,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T179_NC 439, D500xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T179_NC 439, D500xH250

Giá thị trường: 1,960,000 ₫

Giá KM: 1,568,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần T173_NC 949, D600xH200

Đèn Mâm Lắp Áp Trần T173_NC 949, D600xH200

Giá thị trường: 3,710,000 ₫

Giá KM: 2,968,000 ₫ -20%

Đèn mâm áp trần pha lê T172_NC 937, D500xH250

Đèn mâm áp trần pha lê T172_NC 937, D500xH250

Giá thị trường: 3,010,000 ₫

Giá KM: 2,408,000 ₫ -20%

Đèn mâm áp trần pha lê T171_NC 7604A, D450x H220

Đèn mâm áp trần pha lê T171_NC 7604A, D450x H220

Giá thị trường: 2,220,000 ₫

Giá KM: 1,776,000 ₫ -20%

Đèn mâm áp trần pha lê T171_NC 8603, D600xH300

Đèn mâm áp trần pha lê T171_NC 8603, D600xH300

Giá thị trường: 3,480,000 ₫

Giá KM: 2,784,000 ₫ -20%