Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 9119, 500 x 500

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 9119, 500 x 500

Giá thị trường: 2,420,000 ₫

Giá KM: 1,936,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 4012A, 450 x 4

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 4012A, 450 x 4

Giá thị trường: 1,800,000 ₫

Giá KM: 1,440,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 6023B, 500 x 5

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 6023B, 500 x 5

Giá thị trường: 1,990,000 ₫

Giá KM: 1,592,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 8075, 500 x 50

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 8075, 500 x 50

Giá thị trường: 2,300,000 ₫

Giá KM: 1,840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 92058, 450 x 4

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 92058, 450 x 4

Giá thị trường: 1,780,000 ₫

Giá KM: 1,424,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T157_NC 989, 850 x 850

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T157_NC 989, 850 x 850

Giá thị trường: 4,790,000 ₫

Giá KM: 3,832,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T157_NC 1006, 700 x 70

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T157_NC 1006, 700 x 70

Giá thị trường: 4,700,000 ₫

Giá KM: 3,760,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T162_NC 892, 750x750

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T162_NC 892, 750x750

Giá thị trường: 4,480,000 ₫

Giá KM: 3,584,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 8076, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 8076, 400x400

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,752,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 9053, 550x550

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 9053, 550x550

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 2,080,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T162_NC 9945B, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T162_NC 9945B, 450x450

Giá thị trường: 1,579,000 ₫

Giá KM: 1,263,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T154_NC 1897, 550x550

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T154_NC 1897, 550x550

Giá thị trường: 1,950,000 ₫

Giá KM: 1,560,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7089, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7089, 600x600

Giá thị trường: 2,290,000 ₫

Giá KM: 1,832,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7862, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7862, 600x600

Giá thị trường: 2,750,000 ₫

Giá KM: 2,200,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 090, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 090, 600x600

Giá thị trường: 1,950,000 ₫

Giá KM: 1,560,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T145_NC 1900 MP3, 950x7

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T145_NC 1900 MP3, 950x7

Giá thị trường: 4,500,000 ₫

Giá KM: 3,600,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T164_NC 7159 MP3, 600x6

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T164_NC 7159 MP3, 600x6

Giá thị trường: 2,800,000 ₫

Giá KM: 2,240,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T164_NC 7161, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T164_NC 7161, 600x600

Giá thị trường: 2,930,000 ₫

Giá KM: 2,344,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T146_NC 082, 900x700

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T146_NC 082, 900x700

Giá thị trường: 3,150,000 ₫

Giá KM: 2,520,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T145_NC 088, 1000x700

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T145_NC 088, 1000x700

Giá thị trường: 4,350,000 ₫

Giá KM: 3,480,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T146_NC 9945A, 700x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T146_NC 9945A, 700x400

Giá thị trường: 2,450,000 ₫

Giá KM: 1,960,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 087, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 087, 400x400

Giá thị trường: 1,140,000 ₫

Giá KM: 912,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 812A, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 812A, 450x450

Giá thị trường: 2,050,000 ₫

Giá KM: 1,640,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 878, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 878, 450x450

Giá thị trường: 1,650,000 ₫

Giá KM: 1,320,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 894, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 894, 450x450

Giá thị trường: 1,980,000 ₫

Giá KM: 1,584,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 8358, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 8358, 400x400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 8370, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 8370, 400x400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 8374, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 8374, 400x400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 8375, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 8375, 400x400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 8402, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T165_NC 8402, 400x400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 8404, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T166_NC 8404, 400x400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T186_NC 2140, D600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T186_NC 2140, D600

Giá thị trường: 2,150,000 ₫

Giá KM: 1,720,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T186_NC 9019A, D700

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T186_NC 9019A, D700

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 2,080,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T188_NC 419,D500

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T188_NC 419,D500

Giá thị trường: 2,500,000 ₫

Giá KM: 2,000,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T179_NC 7604B, D600xH2

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T179_NC 7604B, D600xH2

Giá thị trường: 2,550,000 ₫

Giá KM: 2,040,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T180_NC 6620, D600xH250

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T180_NC 6620, D600xH250

Giá thị trường: 2,840,000 ₫

Giá KM: 2,272,000 ₫ -20%