Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn áp trần T333_NM 630, 180*180

Đèn áp trần T333_NM 630, 180*180

Giá thị trường: 159,000 ₫

Giá KM: 127,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 629, D300

Đèn áp trần T333_NM 629, D300

Giá thị trường: 223,000 ₫

Giá KM: 178,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 629, D250

Đèn áp trần T333_NM 629, D250

Giá thị trường: 179,000 ₫

Giá KM: 143,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 629, D210

Đèn áp trần T333_NM 629, D210

Giá thị trường: 159,000 ₫

Giá KM: 127,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 650, D300

Đèn áp trần T332_NM 650, D300

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 650, D250

Đèn áp trần T332_NM 650, D250

Giá thị trường: 190,000 ₫

Giá KM: 152,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 652, D350

Đèn áp trần T332_NM 652, D350

Giá thị trường: 409,000 ₫

Giá KM: 327,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 652, D300

Đèn áp trần T332_NM 652, D300

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 652, D250

Đèn áp trần T332_NM 652, D250

Giá thị trường: 190,000 ₫

Giá KM: 152,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 653, D350

Đèn áp trần T332_NM 653, D350

Giá thị trường: 409,000 ₫

Giá KM: 327,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 653, D300

Đèn áp trần T332_NM 653, D300

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 653,D250

Đèn áp trần T332_NM 653,D250

Giá thị trường: 190,000 ₫

Giá KM: 152,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 689, 350x350

Đèn áp trần T332_NM 689, 350x350

Giá thị trường: 429,000 ₫

Giá KM: 343,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 689,  300x300

Đèn áp trần T332_NM 689, 300x300

Giá thị trường: 269,000 ₫

Giá KM: 215,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 689, 250x250

Đèn áp trần T332_NM 689, 250x250

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 166,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 010, D320

Đèn áp trần T335_NM 010, D320

Giá thị trường: 410,000 ₫

Giá KM: 328,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 017, D320

Đèn áp trần T335_NM 017, D320

Giá thị trường: 410,000 ₫

Giá KM: 328,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 068, D320

Đèn áp trần T335_NM 068, D320

Giá thị trường: 499,000 ₫

Giá KM: 399,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 8012, D350

Đèn áp trần T335_NM 8012, D350

Giá thị trường: 359,000 ₫

Giá KM: 287,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 8013, D350

Đèn áp trần T335_NM 8013, D350

Giá thị trường: 359,000 ₫

Giá KM: 287,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 8005, D350

Đèn áp trần T335_NM 8005, D350

Giá thị trường: 369,000 ₫

Giá KM: 295,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T335_NM 8006, D350

Đèn áp trần T335_NM 8006, D350

Giá thị trường: 369,000 ₫

Giá KM: 295,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T369_NM 8008, D350

Đèn áp trần T369_NM 8008, D350

Giá thị trường: 369,000 ₫

Giá KM: 295,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 620, D350

Đèn áp trần T334_NM 620, D350

Giá thị trường: 304,000 ₫

Giá KM: 243,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 621, D350

Đèn áp trần T334_NM 621, D350

Giá thị trường: 304,000 ₫

Giá KM: 243,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 623, D350

Đèn áp trần T334_NM 623, D350

Giá thị trường: 304,000 ₫

Giá KM: 243,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 622, 350x350

Đèn áp trần T334_NM 622, 350x350

Giá thị trường: 324,000 ₫

Giá KM: 259,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 624, 350x350

Đèn áp trần T334_NM 624, 350x350

Giá thị trường: 324,000 ₫

Giá KM: 259,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 626, 350x350

Đèn áp trần T334_NM 626, 350x350

Giá thị trường: 324,000 ₫

Giá KM: 259,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 625, D350

Đèn áp trần T334_NM 625, D350

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T334_NM 627, D350 22W

Đèn áp trần T334_NM 627, D350 22W

Giá thị trường: 308,000 ₫

Giá KM: 264,000 ₫ -14%

Đèn áp trần T336_NM 604, D300 12W Led

Đèn áp trần T336_NM 604, D300 12W Led

Giá thị trường: 185,000 ₫

Giá KM: 148,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 606, D300-12W Led

Đèn áp trần T336_NM 606, D300-12W Led

Giá thị trường: 185,000 ₫

Giá KM: 148,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 607, D300, 12W Led

Đèn áp trần T336_NM 607, D300, 12W Led

Giá thị trường: 185,000 ₫

Giá KM: 148,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T336_NM 616, D300- 12W Led

Đèn Áp Trần T336_NM 616, D300- 12W Led

Giá thị trường: 185,000 ₫

Giá KM: 148,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T50_NM 2211A

Đèn áp trần T50_NM 2211A

Giá thị trường: 2,680,000 ₫

Giá KM: 2,144,000 ₫ -20%