Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn áp trần T336_NM 601,D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 601,D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 2211B

Đèn Áp Trần T50_NM 2211B

Giá thị trường: 2,900,000 ₫

Giá KM: 2,320,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 002A

Đèn Áp Trần T50_NM 002A

Giá thị trường: 2,390,000 ₫

Giá KM: 1,912,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 002B

Đèn Áp Trần T50_NM 002B

Giá thị trường: 2,790,000 ₫

Giá KM: 2,232,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 006A

Đèn Áp Trần T50_NM 006A

Giá thị trường: 2,490,000 ₫

Giá KM: 1,992,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T50_NM 006B

Đèn áp trần T50_NM 006B

Giá thị trường: 2,790,000 ₫

Giá KM: 2,232,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 610, D300- 22W

Đèn áp trần T336_NM 610, D300- 22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 610, D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 610, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 616, D350- 32W

Đèn áp trần T336_NM 616, D350- 32W

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 166,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T336_NM 616, D250- 21W

Đèn Áp Trần T336_NM 616, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T336_NM 616, D300- 22W

Đèn Áp Trần T336_NM 616, D300- 22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 617-D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 617-D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 612, D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 612, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 612, D300- 22W

Đèn áp trần T336_NM 612, D300- 22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 608, D250-21W

Đèn áp trần T336_NM 608, D250-21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 608, D300-22W

Đèn áp trần T336_NM 608, D300-22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 607, D250-21W

Đèn áp trần T336_NM 607, D250-21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 607, D300-22W

Đèn áp trần T336_NM 607, D300-22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 607, D350- 32W

Đèn áp trần T336_NM 607, D350- 32W

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 166,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 606, D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 606, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 606, D300-22W

Đèn áp trần T336_NM 606, D300-22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 606, D350- 32W

Đèn áp trần T336_NM 606, D350- 32W

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 166,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 604, D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 604, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 604, D300- 22W

Đèn áp trần T336_NM 604, D300- 22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 604, D350- 32W

Đèn áp trần T336_NM 604, D350- 32W

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 166,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 601,D300- 22W

Đèn áp trần T336_NM 601,D300- 22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 682, D300- 32W

Đèn áp trần T336_NM 682, D300- 32W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 680, D300- 22W

Đèn áp trần T336_NM 680, D300- 22W

Giá thị trường: 166,000 ₫

Giá KM: 133,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 674, D350- 32W

Đèn áp trần T336_NM 674, D350- 32W

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 166,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 632B, D300

Đèn áp trần T332_NM 632B, D300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T332_NM 632A, D220

Đèn áp trần T332_NM 632A, D220

Giá thị trường: 365,000 ₫

Giá KM: 292,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 633, D300

Đèn áp trần T333_NM 633, D300

Giá thị trường: 236,000 ₫

Giá KM: 214,000 ₫ -9%

Đèn áp trần T333_NM 633, D250

Đèn áp trần T333_NM 633, D250

Giá thị trường: 185,000 ₫

Giá KM: 148,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 633, D210

Đèn áp trần T333_NM 633, D210

Giá thị trường: 165,000 ₫

Giá KM: 132,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 630, 260*260

Đèn áp trần T333_NM 630, 260*260

Giá thị trường: 223,000 ₫

Giá KM: 178,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T333_NM 630, 230*230

Đèn áp trần T333_NM 630, 230*230

Giá thị trường: 179,000 ₫

Giá KM: 143,000 ₫ -20%