Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn áp trần T302_NM 607, D250-21W

Đèn áp trần T302_NM 607, D250-21W

Giá thị trường: 135,000 ₫

Giá KM: 101,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 607, D300-22W

Đèn áp trần T302_NM 607, D300-22W

Giá thị trường: 207,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T336_NM 604, D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 604, D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T307_NM 632B, D300

Đèn áp trần T307_NM 632B, D300

Giá thị trường: 513,000 ₫

Giá KM: 385,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T307_NM 632A, D220

Đèn áp trần T307_NM 632A, D220

Giá thị trường: 394,000 ₫

Giá KM: 296,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 633, D300

Đèn áp trần T302_NM 633, D300

Giá thị trường: 263,000 ₫

Giá KM: 197,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 633, D250

Đèn áp trần T302_NM 633, D250

Giá thị trường: 207,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 633, D210

Đèn áp trần T302_NM 633, D210

Giá thị trường: 181,000 ₫

Giá KM: 136,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 630, 260*260

Đèn áp trần T302_NM 630, 260*260

Giá thị trường: 219,000 ₫

Giá KM: 164,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 630, 230*230

Đèn áp trần T302_NM 630, 230*230

Giá thị trường: 175,000 ₫

Giá KM: 131,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 630, 210*210

Đèn áp trần T302_NM 630, 210*210

Giá thị trường: 134,000 ₫

Giá KM: 101,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 629, D300

Đèn áp trần T302_NM 629, D300

Giá thị trường: 219,000 ₫

Giá KM: 164,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 629, D250

Đèn áp trần T302_NM 629, D250

Giá thị trường: 175,000 ₫

Giá KM: 131,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 629, D210

Đèn áp trần T302_NM 629, D210

Giá thị trường: 134,000 ₫

Giá KM: 101,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 010, D320

Đèn áp trần T301_NM 010, D320

Giá thị trường: 512,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 017, D320

Đèn áp trần T301_NM 017, D320

Giá thị trường: 512,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 068, D320

Đèn áp trần T301_NM 068, D320

Giá thị trường: 625,000 ₫

Giá KM: 469,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 8012, D350

Đèn áp trần T301_NM 8012, D350

Giá thị trường: 448,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 8013, D350

Đèn áp trần T301_NM 8013, D350

Giá thị trường: 448,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 8005, D350

Đèn áp trần T301_NM 8005, D350

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 8006, D350

Đèn áp trần T301_NM 8006, D350

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T301_NM 8008, D350

Đèn áp trần T301_NM 8008, D350

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 620, D350

Đèn áp trần T302_NM 620, D350

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 621, D350

Đèn áp trần T302_NM 621, D350

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 624, 350x350

Đèn áp trần T302_NM 624, 350x350

Giá thị trường: 406,000 ₫

Giá KM: 305,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 627, D350 22W

Đèn áp trần T302_NM 627, D350 22W

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 285,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 604, D300 12W Led

Đèn áp trần T302_NM 604, D300 12W Led

Giá thị trường: 231,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 606, D300-12W Led

Đèn áp trần T302_NM 606, D300-12W Led

Giá thị trường: 231,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T302_NM 607, D300, 12W Led

Đèn áp trần T302_NM 607, D300, 12W Led

Giá thị trường: 231,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -25%

Đèn Áp Trần T302_NM 616, D300- 12W Led

Đèn Áp Trần T302_NM 616, D300- 12W Led

Giá thị trường: 231,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T294_NM 2211A

Đèn áp trần T294_NM 2211A

Giá thị trường: 3,220,000 ₫

Giá KM: 2,415,000 ₫ -25%

Đèn Áp Trần T294_NM 2211B

Đèn Áp Trần T294_NM 2211B

Giá thị trường: 3,480,000 ₫

Giá KM: 2,610,000 ₫ -25%

Đèn Áp Trần T294_NM 002A

Đèn Áp Trần T294_NM 002A

Giá thị trường: 3,020,000 ₫

Giá KM: 2,265,000 ₫ -25%

Đèn Áp Trần T294_NM 002B

Đèn Áp Trần T294_NM 002B

Giá thị trường: 3,510,000 ₫

Giá KM: 2,633,000 ₫ -25%

Đèn Áp Trần T294_NM 006A

Đèn Áp Trần T294_NM 006A

Giá thị trường: 3,140,000 ₫

Giá KM: 2,355,000 ₫ -25%

Đèn áp trần T294_NM 006B

Đèn áp trần T294_NM 006B

Giá thị trường: 3,510,000 ₫

Giá KM: 2,633,000 ₫ -25%