Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Áp Trần T50_NM 2211B

Đèn Áp Trần T50_NM 2211B

Giá thị trường: 2,900,000 ₫

Giá KM: 2,320,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 002A

Đèn Áp Trần T50_NM 002A

Giá thị trường: 2,390,000 ₫

Giá KM: 1,912,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 002B

Đèn Áp Trần T50_NM 002B

Giá thị trường: 2,790,000 ₫

Giá KM: 2,232,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 006A

Đèn Áp Trần T50_NM 006A

Giá thị trường: 2,490,000 ₫

Giá KM: 1,992,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T50_NM 006B

Đèn áp trần T50_NM 006B

Giá thị trường: 2,790,000 ₫

Giá KM: 2,232,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T50_NM 2211A

Đèn áp trần T50_NM 2211A

Giá thị trường: 2,680,000 ₫

Giá KM: 2,144,000 ₫ -20%