Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn vách tường T45-NV500/2

Đèn vách tường T45-NV500/2

Giá thị trường: 2,990,000 ₫

Giá KM: 2,392,000 ₫ -20%

Đền vách tường T45-NV2211/2

Đền vách tường T45-NV2211/2

Giá thị trường: 3,290,000 ₫

Giá KM: 2,632,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T45_NV500/1

Đèn vách tường T45_NV500/1

Giá thị trường: 2,070,000 ₫

Giá KM: 1,656,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T48_NV1904A

Đèn vách tường T48_NV1904A

Giá thị trường: 6,090,000 ₫

Giá KM: 4,872,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T47_NV1904B

Đèn vách tường T47_NV1904B

Giá thị trường: 10,000,000 ₫

Giá KM: 8,000,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T48_NV1901

Đèn vách tường T48_NV1901

Giá thị trường: 7,790,000 ₫

Giá KM: 6,232,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T74_NV0630/2

Đèn vách tường T74_NV0630/2

Giá thị trường: 1,280,000 ₫

Giá KM: 1,024,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T101_NV9005/2

Đèn vách tường T101_NV9005/2

Giá thị trường: 2,399,000 ₫

Giá KM: 1,919,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T93_NV5011/2

Đèn vách tường T93_NV5011/2

Giá thị trường: 1,990,000 ₫

Giá KM: 1,592,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T94_NV5003/2

Đèn vách tường T94_NV5003/2

Giá thị trường: 1,766,000 ₫

Giá KM: 1,413,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T91_NV355/1

Đèn vách tường T91_NV355/1

Giá thị trường: 1,560,000 ₫

Giá KM: 1,248,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T91_NV355/2

Đèn vách tường T91_NV355/2

Giá thị trường: 2,590,000 ₫

Giá KM: 2,072,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T92_NV316/1

Đèn vách tường T92_NV316/1

Giá thị trường: 1,500,000 ₫

Giá KM: 1,200,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T92_NV316/2

Đèn vách tường T92_NV316/2

Giá thị trường: 2,590,000 ₫

Giá KM: 2,072,000 ₫ -20%