Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn thả trần pha lê T139_NC 400, 400x H1200

Đèn thả trần pha lê T139_NC 400, 400x H1200

Giá thị trường: 4,090,000 ₫

Giá KM: 3,272,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T140_NC 450, D400 xH700

Đèn thả trần pha lê T140_NC 450, D400 xH700

Giá thị trường: 4,490,000 ₫

Giá KM: 3,592,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T136_NC 5001, D500x H1200

Đèn thả trần pha lê T136_NC 5001, D500x H1200

Giá thị trường: 5,850,000 ₫

Giá KM: 4,680,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45008, D500xH800

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45008, D500xH800

Giá thị trường: 4,790,000 ₫

Giá KM: 3,832,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45009, D500x H1000

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45009, D500x H1000

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 3,184,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4006, D400x H1000

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4006, D400x H1000

Giá thị trường: 4,390,000 ₫

Giá KM: 3,512,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T137_NC 45006, D500x H1100

Đèn thả trần pha lê T137_NC 45006, D500x H1100

Giá thị trường: 3,880,000 ₫

Giá KM: 3,104,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T138_NC 8050, 800x500x H500

Đèn thả trần pha lê T138_NC 8050, 800x500x H500

Giá thị trường: 6,268,000 ₫

Giá KM: 5,014,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T139_NC 6003, D600x H2000

Đèn thả trần pha lê T139_NC 6003, D600x H2000

Giá thị trường: 6,990,000 ₫

Giá KM: 5,592,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T140_NC 4096, 400x400xH800

Đèn thả trần pha lê T140_NC 4096, 400x400xH800

Giá thị trường: 3,450,000 ₫

Giá KM: 2,760,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T140_NC 5006, D500x H2000

Đèn thả trần pha lê T140_NC 5006, D500x H2000

Giá thị trường: 5,950,000 ₫

Giá KM: 4,760,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6A, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6A, D900x H650+500

Giá thị trường: 3,300,000 ₫

Giá KM: 2,640,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6B, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6B, D900x H650+500

Giá thị trường: 3,899,000 ₫

Giá KM: 3,119,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T202_NC 8205/8, D900x H600+450

Đèn chùm cổ T202_NC 8205/8, D900x H600+450

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 3,184,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T201_NC 8205/5, D600x H420+400

Đèn chùm cổ T201_NC 8205/5, D600x H420+400

Giá thị trường: 1,890,000 ₫

Giá KM: 1,512,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T209_NC 004/8, D900 H500+400

Đèn chùm cổ T209_NC 004/8, D900 H500+400

Giá thị trường: 2,090,000 ₫

Giá KM: 1,672,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T212_NC 8571/3, D600 H400+400

Đèn chùm cổ T212_NC 8571/3, D600 H400+400

Giá thị trường: 740,000 ₫

Giá KM: 592,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T200_NC 5089/12, D1100x H700+500

Đèn chùm cổ T200_NC 5089/12, D1100x H700+500

Giá thị trường: 4,290,000 ₫

Giá KM: 3,432,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T205_NC 9019/8A, D800x H600+400

Đèn chùm cổ T205_NC 9019/8A, D800x H600+400

Giá thị trường: 2,470,000 ₫

Giá KM: 1,976,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T207_NC 080/5, D700x H700+300

Đèn chùm cổ T207_NC 080/5, D700x H700+300

Giá thị trường: 1,490,000 ₫

Giá KM: 1,192,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T211_NC 8005/8, D850x H600+400

Đèn chùm cổ T211_NC 8005/8, D850x H600+400

Giá thị trường: 3,290,000 ₫

Giá KM: 2,632,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T206_NC 9019/8C, D800 H600+400

Đèn chùm cổ T206_NC 9019/8C, D800 H600+400

Giá thị trường: 2,540,000 ₫

Giá KM: 2,032,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T213_NC 009/3, D500 H400+400

Đèn chùm cổ T213_NC 009/3, D500 H400+400

Giá thị trường: 715,000 ₫

Giá KM: 572,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T208_NC075/6, D80x H600+300

Đèn chùm cổ T208_NC075/6, D80x H600+300

Giá thị trường: 1,600,000 ₫

Giá KM: 1,280,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T209_NC8068/5, D550 H450+400

Đèn chùm cổ T209_NC8068/5, D550 H450+400

Giá thị trường: 1,200,000 ₫

Giá KM: 960,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T213_NC6210/5, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T213_NC6210/5, D500xH500+300

Giá thị trường: 710,000 ₫

Giá KM: 568,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T213_NC9036/5, D500x H500+300

Đèn chùm cổ T213_NC9036/5, D500x H500+300

Giá thị trường: 740,000 ₫

Giá KM: 592,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T215_NC887/6, D700 H400+400

Đèn chùm cổ T215_NC887/6, D700 H400+400

Giá thị trường: 1,090,000 ₫

Giá KM: 872,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T216_NC2110/5, D700 H400+400

Đèn chùm cổ T216_NC2110/5, D700 H400+400

Giá thị trường: 1,140,000 ₫

Giá KM: 912,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T215_NC9935/5, D700 H300+300

Đèn chùm cổ T215_NC9935/5, D700 H300+300

Giá thị trường: 1,090,000 ₫

Giá KM: 872,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T216_NC377/12, D800x H800+300

Đèn chùm cổ T216_NC377/12, D800x H800+300

Giá thị trường: 2,090,000 ₫

Giá KM: 1,672,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T216_NC377/6, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T216_NC377/6, D500xH500+300

Giá thị trường: 930,000 ₫

Giá KM: 744,000 ₫ -20%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 9870

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 9870

Giá thị trường: 4,880,000 ₫

Giá KM: 3,904,000 ₫ -20%

Đèn chùm pha lê  T66_NC 010

Đèn chùm pha lê T66_NC 010

Giá thị trường: 9,970,000 ₫

Giá KM: 7,976,000 ₫ -20%

Đèn Chùm Pha Lê T61_NC 59425A

Đèn Chùm Pha Lê T61_NC 59425A

Giá thị trường: 7,360,000 ₫

Giá KM: 5,888,000 ₫ -20%

Đèn Chùm Pha Lê T62_NC 6273A

Đèn Chùm Pha Lê T62_NC 6273A

Giá thị trường: 7,990,000 ₫

Giá KM: 6,392,000 ₫ -20%