Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Cadivi (16)
Panasonic (21)
EMIC (4)
TrungLoi (5)
Mặt 1 lỗ  S30

Mặt 1 lỗ S30

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Mặt 2 lỗ  S30

Mặt 2 lỗ S30

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Mặt 3 lỗ  S30

Mặt 3 lỗ S30

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -32%

Mặt 4 lỗ  S30

Mặt 4 lỗ S30

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -32%

Mặt 5 lỗ  S30

Mặt 5 lỗ S30

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -32%

Mặt 6 lỗ - S30

Mặt 6 lỗ - S30

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -32%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S30

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S30

Giá thị trường: 115,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -30%

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A - S30

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A - S30

Giá thị trường: 126,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S30

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S30

Giá thị trường: 99,000 ₫

Giá KM: 69,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S30

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S30

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ -S30

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ -S30

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -30%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S30

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A S30

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -30%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A S30

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A S30

Giá thị trường: 94,000 ₫

Giá KM: 66,000 ₫ -30%