Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Cadivi (16)
Panasonic (21)
EMIC (4)
TrungLoi (5)
MCP 3P 50A-63A Sino Vanlock

MCP 3P 50A-63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

Cầu dao tự động 1P - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Cầu dao tự động 1P - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -0%

Cầu dao tự động 1P - 50A, 63A

Cầu dao tự động 1P - 50A, 63A

Giá thị trường: 155,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -0%

Cầu dao tự động 2P- 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Cầu dao tự động 2P- 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Giá thị trường: 185,000 ₫

Giá KM: 185,000 ₫ -0%

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 50A, 63A

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 50A, 63A

Giá thị trường: 305,000 ₫

Giá KM: 305,000 ₫ -0%

Cầu dao tự động 3P - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Cầu dao tự động 3P - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 330,000 ₫ -0%

Cầu dao tự động 3P - 50A, 63A

Cầu dao tự động 3P - 50A, 63A

Giá thị trường: 500,000 ₫

Giá KM: 500,000 ₫ -0%

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEG2364 - Wide

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEG2364 - Wide

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

RCBO bảo vệ chống dòng rò 50A,63A  (CB chống giật)

RCBO bảo vệ chống dòng rò 50A,63A (CB chống giật)

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 660,000 ₫ -0%

Ổ cắm mạng Internet  WEG2488 - Wide

Ổ cắm mạng Internet WEG2488 - Wide

Giá thị trường: 137,000 ₫

Giá KM: 137,000 ₫ -0%

Ồ cắm anten Tivi WEG2501 - Wide

Ồ cắm anten Tivi WEG2501 - Wide

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

Ổ cắm đôi, 3 chấu 16A WEV1582  - Wide

Ổ cắm đôi, 3 chấu 16A WEV1582 - Wide

Giá thị trường: 61,000 ₫

Giá KM: 61,000 ₫ -0%

Ổ cắm đơn không màn che WEV1091 - Wide

Ổ cắm đơn không màn che WEV1091 - Wide

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 16,000 ₫ -0%

Ổ cắm đơn 2 chấu có màng che 16A WEV1081 - Wide

Ổ cắm đơn 2 chấu có màng che 16A WEV1081 - Wide

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -0%

Công tắc hai chiều WEV5002 - Wide

Công tắc hai chiều WEV5002 - Wide

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -0%

Công tắc một chiều WEV5001 - Wide

Công tắc một chiều WEV5001 - Wide

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Mặt lắp 3 thiết bị WEV68030W - Wide

Mặt lắp 3 thiết bị WEV68030W - Wide

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Mặt lắp 2 thiết bị WEV68020W - Wide

Mặt lắp 2 thiết bị WEV68020W - Wide

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Mặt lắp 1 thiết bị WEV68010W - Wide

Mặt lắp 1 thiết bị WEV68010W - Wide

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Đồng hồ nước Trung Đức

Đồng hồ nước Trung Đức

Giá thị trường: 95,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - TND

Băng keo điện Nano - TND

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - Panasonic

Băng keo điện Nano - Panasonic

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Băng keo caosu non TOMBO -Malaysia

Băng keo caosu non TOMBO -Malaysia

Giá thị trường: 4,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -0%

Đồng hồ điện 1 pha ODKON

Đồng hồ điện 1 pha ODKON

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -22%

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 195,000 ₫ -19%

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC kiểm định

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC kiểm định

Giá thị trường: 2,000,000 ₫

Giá KM: 1,600,000 ₫ -20%

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC không kiểm định

Đồng hồ điện 3 pha 100A - EMIC không kiểm định

Giá thị trường: 1,300,000 ₫

Giá KM: 1,140,000 ₫ -12%

Ống ruột gà luồn dây điện D16, D20, D25

Ống ruột gà luồn dây điện D16, D20, D25

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Ống nhựa cứng luồn dây điện D16, D20, D25

Ống nhựa cứng luồn dây điện D16, D20, D25

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Công tắc 2 chiều S30

Công tắc 2 chiều S30

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -30%

Công tắc 1 chiều S30

Công tắc 1 chiều S30

Giá thị trường: 17,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -29%

Ổ cắm Tivi S30

Ổ cắm Tivi S30

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -32%

Ổ cắm mạng Internet S30

Ổ cắm mạng Internet S30

Giá thị trường: 152,000 ₫

Giá KM: 104,000 ₫ -32%

Ổ cắm điện thoại 4 cực S30

Ổ cắm điện thoại 4 cực S30

Giá thị trường: 130,000 ₫

Giá KM: 89,000 ₫ -32%

Tủ điện Sino, Tủ điện Nano, Tủ điện Clipsal

Tủ điện Sino, Tủ điện Nano, Tủ điện Clipsal

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Nẹp luồn dây điện 1.5cm, 2.0cm, 2.5cm, 3.0cm, 4.0c

Nẹp luồn dây điện 1.5cm, 2.0cm, 2.5cm, 3.0cm, 4.0c

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%