Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Cadivi (16)
Panasonic (21)
EMIC (4)
TrungLoi (5)
Dây cáp điện Cadivi CV5.0

Dây cáp điện Cadivi CV5.0

Giá thị trường: 1,138,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV4.0

Dây cáp điện Cadivi CV4.0

Giá thị trường: 923,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV3.5

Dây cáp điện Cadivi CV3.5

Giá thị trường: 828,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV2.5

Dây cáp điện Cadivi CV2.5

Giá thị trường: 616,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV2.0

Dây cáp điện Cadivi CV2.0

Giá thị trường: 495,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV1.5

Dây cáp điện Cadivi CV1.5

Giá thị trường: 373,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV 1.25

Dây cáp điện Cadivi CV 1.25

Giá thị trường: 299,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây  điện đôi Cadivi 2x24

Dây điện đôi Cadivi 2x24

Giá thị trường: 389,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây  điện đôi Cadivi 2x32

Dây điện đôi Cadivi 2x32

Giá thị trường: 505,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây  điện đôi Cadivi 2x30

Dây điện đôi Cadivi 2x30

Giá thị trường: 705,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -23%

RCBO bảo vệ chống dòng rò 40A  (CB chống giật)

RCBO bảo vệ chống dòng rò 40A (CB chống giật)

Giá thị trường: 590,000 ₫

Giá KM: 470,000 ₫ -20%

Hộp nối dây chống cháy 160*160*50

Hộp nối dây chống cháy 160*160*50

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -29%

Hộp nối dây chống cháy 185*185*80

Hộp nối dây chống cháy 185*185*80

Giá thị trường: 68,000 ₫

Giá KM: 48,000 ₫ -29%

Hộp nối dây chống cháy 110*110*50

Hộp nối dây chống cháy 110*110*50

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Tủ điện chứa 2-4 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 2-4 Module, lắp âm

Giá thị trường: 101,000 ₫

Giá KM: 71,000 ₫ -30%

Hộp nối dây chống cháy 80*80*50

Hộp nối dây chống cháy 80*80*50

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -29%

Đế nổi đôi

Đế nổi đôi

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Đế nổi đơn

Đế nổi đơn

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Đế âm đôi

Đế âm đôi

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -33%

Đế âm đơn

Đế âm đơn

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -40%

Tủ điện chứa 18 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 18 Module, lắp âm

Giá thị trường: 502,000 ₫

Giá KM: 351,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 13 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 13 Module, lắp âm

Giá thị trường: 313,000 ₫

Giá KM: 219,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 9 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 9 Module, lắp âm

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 6 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 6 Module, lắp âm

Giá thị trường: 159,000 ₫

Giá KM: 111,000 ₫ -30%

Dây cáp mạng Internet - CAT6 Xanh

Dây cáp mạng Internet - CAT6 Xanh

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Dây cáp điện thoại 4 ruột SINO

Dây cáp điện thoại 4 ruột SINO

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -20%

Dây cáp tivi SINO

Dây cáp tivi SINO

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 10 Yars

Băng keo điện Central - 10 Yars

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 20 Yars

Băng keo điện Central - 20 Yars

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Giá thị trường: 4,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -0%

Băng keo trong dán thùng 80 yars

Băng keo trong dán thùng 80 yars

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -0%

Băng keo trong dán thùng 100 yars

Băng keo trong dán thùng 100 yars

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -0%

Chóa đĩa , tô nhựa - Trắng

Chóa đĩa , tô nhựa - Trắng

Giá thị trường: 8,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -0%