Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Cadivi (16)
Panasonic (21)
EMIC (4)
TrungLoi (5)
Đui ly E40

Đui ly E40

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -9%

Chóa đèn tổ ong phản quang D300mm

Chóa đèn tổ ong phản quang D300mm

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -7%

Chóa đèn tổ ong phản quang D400mm

Chóa đèn tổ ong phản quang D400mm

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -7%

Đui ly E27

Đui ly E27

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -13%

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -27%

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Mặt 1 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 1 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -33%

Mặt 2 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 2 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -33%

Mặt 3 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 3 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -42%

Mặt 4 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 4 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Mặt 5 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 5 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Mặt 6 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 6 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -31%

Ổ tivi S118 - Sino Vanlock

Ổ tivi S118 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 41,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -32%

Ổ điện thoại S18 - Sino Vanlock

Ổ điện thoại S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -30%

Ổ cắm mạng Internet S18 - Sino Vanlock

Ổ cắm mạng Internet S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 66,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -30%

MCB 1P 10A - 40A Sino Vanlock

MCB 1P 10A - 40A Sino Vanlock

Giá thị trường: 56,000 ₫

Giá KM: 42,000 ₫ -25%

MCP 1P 50A 63A Sino Vanlock

MCP 1P 50A 63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 89,000 ₫

Giá KM: 66,000 ₫ -26%

MCB 2P 6A - 40A Sino Vanlock

MCB 2P 6A - 40A Sino Vanlock

Giá thị trường: 113,000 ₫

Giá KM: 85,000 ₫ -25%

CB 2P - 50A, 63A  Sino Vanlock

CB 2P - 50A, 63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 172,000 ₫

Giá KM: 129,000 ₫ -25%

CB 3P Sino Vanlock - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

CB 3P Sino Vanlock - 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A

Giá thị trường: 199,000 ₫

Giá KM: 159,000 ₫ -20%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -33%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -33%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -36%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -36%

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S18AUE/X

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và một lỗ - S18AUE/X

Giá thị trường: 81,000 ₫

Giá KM: 31,000 ₫ -62%

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18AUE2

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18AUE2

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -35%

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18AU1

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18AU1

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -37%

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18AU2

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18AU2

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -33%

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18AU3

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18AU3

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 36,000 ₫ -35%

RCBO bảo vệ chống dòng rò 32A, 40A  (CB chống giật

RCBO bảo vệ chống dòng rò 32A, 40A (CB chống giật

Giá thị trường: 590,000 ₫

Giá KM: 470,000 ₫ -20%

Dây cáp điện Cadivi CV 14.0

Dây cáp điện Cadivi CV 14.0

Giá thị trường: 3,124,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây  điện đôi Cadivi 2x16

Dây điện đôi Cadivi 2x16

Giá thị trường: 278,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV11

Dây cáp điện Cadivi CV11

Giá thị trường: 2,409,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV8.0

Dây cáp điện Cadivi CV8.0

Giá thị trường: 1,808,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV6.0

Dây cáp điện Cadivi CV6.0

Giá thị trường: 1,354,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Dây cáp điện Cadivi CV5.5

Dây cáp điện Cadivi CV5.5

Giá thị trường: 1,257,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%