Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Bóng Đèn Xoắn Sunnex 13W - E27 vàng

Bóng Đèn Xoắn Sunnex 13W - E27 vàng

Giá thị trường: 26,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -8%

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -4%

Bóng đèn Oket 4U 85W - E27

Bóng đèn Oket 4U 85W - E27

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 57,000 ₫ -5%

Bóng đèn Oket 4U 105W - E27

Bóng đèn Oket 4U 105W - E27

Giá thị trường: 63,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -5%

Bóng đèn Oket 4U 75W - E27

Bóng đèn Oket 4U 75W - E27

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 57,000 ₫ -5%

Bóng đèn Oket xoắn 9W-15W-E14/E27 Dương, Lá, Đỏ

Bóng đèn Oket xoắn 9W-15W-E14/E27 Dương, Lá, Đỏ

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -6%

Bóng đèn Oket xoắn 13W-15W-E27  Trắng, Vàng- E14,

Bóng đèn Oket xoắn 13W-15W-E27 Trắng, Vàng- E14,

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -7%

Bóng đèn Oket 4U 36W - E27

Bóng đèn Oket 4U 36W - E27

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -4%

Bóng xoắn Oket 18W-20W E27 - Trắng, vàng

Bóng xoắn Oket 18W-20W E27 - Trắng, vàng

Giá thị trường: 28,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -7%

  • 1