Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W - tròn

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -26%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 6W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 6W - tròn

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -30%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 9W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 9W - tròn

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 34,000 ₫ -24%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 12W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 12W - tròn

Giá thị trường: 47,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -21%

Đèn âm trần 6W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Đèn âm trần 6W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 54,000 ₫ -17%

Đèn âm trần 9W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Đèn âm trần 9W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 68,000 ₫ -15%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -23%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W trắng ,vàng

Dowlight âm trần viền nhôm 7W trắng ,vàng

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -12%

Đèn led âm trần 9W tròn- Cao cấp

Đèn led âm trần 9W tròn- Cao cấp

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 84,000 ₫ -20%

Đèn led âm trần 12W tròn - cao cấp

Đèn led âm trần 12W tròn - cao cấp

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 96,000 ₫ -9%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông vàng

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông vàng

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -14%

Đèn led âm trần tấm vuông 600x600 48W

Đèn led âm trần tấm vuông 600x600 48W

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 430,000 ₫ -28%

Đèn LED Panel âm trần 3+3W vuông viền màu

Đèn LED Panel âm trần 3+3W vuông viền màu

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

Đèn led panel âm trần 6+3W vuông viền màu

Đèn led panel âm trần 6+3W vuông viền màu

Giá thị trường: 67,000 ₫

Giá KM: 67,000 ₫ -0%

Đèn LED Panel âm trần 3+3W tròn trắng viền màu

Đèn LED Panel âm trần 3+3W tròn trắng viền màu

Giá thị trường: 46,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -0%

Đèn LED Panel âm trần 6+3W tròn viền màu

Đèn LED Panel âm trần 6+3W tròn viền màu

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -0%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -26%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -22%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -16%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -12%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Giá thị trường: 88,000 ₫

Giá KM: 68,000 ₫ -23%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 64,000 ₫ -14%

Đèn Led Âm Trần T184_NH 534 - 7W, 120x120x H70

Đèn Led Âm Trần T184_NH 534 - 7W, 120x120x H70

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 134,000 ₫ -0%

Đèn Led Âm Trần T184_NH 535-14W, 230x120x H70

Đèn Led Âm Trần T184_NH 535-14W, 230x120x H70

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 265,000 ₫ -0%