Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh lá

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh lá

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh dương

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh dương

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh lá

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh lá

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh dương

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh dương

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần phẳng 600*600- 48W

Đèn led âm trần phẳng 600*600- 48W

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 480,000 ₫ -20%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Giá thị trường: 42,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -24%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Giá thị trường: 47,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -21%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -18%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Giá thị trường: 59,000 ₫

Giá KM: 49,000 ₫ -17%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Giá thị trường: 88,000 ₫

Giá KM: 78,000 ₫ -11%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -14%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W trắng ,vàng

Dowlight âm trần viền nhôm 7W trắng ,vàng

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -5%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -14%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W - tròn

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -25%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 6W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 6W - tròn

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 34,000 ₫ -23%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 9W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 9W - tròn

Giá thị trường: 48,000 ₫

Giá KM: 38,000 ₫ -21%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 12W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 12W - tròn

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 42,000 ₫ -19%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 64,000 ₫ -14%

Đèn âm trần 4W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Đèn âm trần 4W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -15%

Đèn âm trần 6W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Đèn âm trần 6W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -13%

Đèn âm trần 9W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Đèn âm trần 9W tròn đổi 3 màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -12%

Đèn led âm trần SM 6W tròn- Trắng,vàng

Đèn led âm trần SM 6W tròn- Trắng,vàng

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -14%

Đèn led âm trần SM 9W tròn- Trắng,vàng

Đèn led âm trần SM 9W tròn- Trắng,vàng

Giá thị trường: 88,000 ₫

Giá KM: 78,000 ₫ -11%

Đèn led âm trần SM 12W tròn- Trắng,vàng

Đèn led âm trần SM 12W tròn- Trắng,vàng

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -10%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W - tròn

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W - tròn

Giá thị trường: 67,000 ₫

Giá KM: 57,000 ₫ -15%