Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Bóng led bulb trái châu 3W

Bóng led bulb trái châu 3W

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -20%

Bóng Led 3U 5W Trắng

Bóng Led 3U 5W Trắng

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -0%

Bóng led tóc thủy tinh Edison T64 4W

Bóng led tóc thủy tinh Edison T64 4W

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -20%

Bóng led trụ kín nước E27-5W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-5W trắng

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -12%

Bóng led trụ kín nước E27-5W vàng

Bóng led trụ kín nước E27-5W vàng

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -10%

Bóng led trụ kín nước E27-10W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-10W trắng

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -7%

Bóng led trụ kín nước E27-10W vàng

Bóng led trụ kín nước E27-10W vàng

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -6%

Bóng led trụ kín nước E27-15W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-15W trắng

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -9%

Bóng led trụ kín nước E27-20W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-20W trắng

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -8%

Bóng led trụ kín nước E27-26W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-26W trắng

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -4%

Bóng led trụ kín nước E27-30W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-30W trắng

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -9%

Bóng led trụ kín nước E27-36W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-36W trắng

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 73,000 ₫ -3%

Bóng led trụ kín nước E27-40W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-40W trắng

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -6%

Bóng nấm led Hoa Sen 3W vỏ nhựa  E27

Bóng nấm led Hoa Sen 3W vỏ nhựa E27

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -10%

Bóng nấm Led Hoa Sen 5W vỏ nhựa E27

Bóng nấm Led Hoa Sen 5W vỏ nhựa E27

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen 7W vỏ nhựa E27

Bóng nấm Led Hoa Sen 7W vỏ nhựa E27

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -0%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim (đỏ, xanh lá, xanh d

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim (đỏ, xanh lá, xanh d

Giá thị trường: 23,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -4%

Bóng râu Led Hoa Sen 4W vỏ nhôm  - E14 trắng, vàng

Bóng râu Led Hoa Sen 4W vỏ nhôm - E14 trắng, vàng

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 18,000 ₫ -14%

Bóng nhót Led Hoa Sen  4W vỏ nhôm hình thông  - E1

Bóng nhót Led Hoa Sen 4W vỏ nhôm hình thông - E1

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 17,000 ₫ -15%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 12W - Trắng, vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 12W - Trắng, vàng

Giá thị trường: 24,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -0%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W - E27, trắng , vàng

Bóng chén Led Hoa Sen 3W - E27, trắng , vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -5%

Bóng ngón ghim Led Hoa Sen 1.5W , 12V , 220V

Bóng ngón ghim Led Hoa Sen 1.5W , 12V , 220V

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 17,000 ₫ -19%

Đèn sao băng 0.6m - Led Hoa Sen

Đèn sao băng 0.6m - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -9%

Đèn sao băng 1.0m- Led Hoa Sen

Đèn sao băng 1.0m- Led Hoa Sen

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 48,000 ₫ -6%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W E27 (đỏ, xanh lá, xanh dư

Bóng chén Led Hoa Sen 3W E27 (đỏ, xanh lá, xanh dư

Giá thị trường: 24,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -8%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 33,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen  kẹp bình 12V 15W

Bóng nấm led Hoa Sen kẹp bình 12V 15W

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -20%

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -21%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 63,000 ₫ -26%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -13%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -12%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -10%