Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Led Hoa Sen (136)
TrungLoi (11)
TrungLoi (2)
(4)
Đèn sao băng 0.8m - Led Hoa Sen

Đèn sao băng 0.8m - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 48,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -8%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W E27 (đỏ, xanh lá, xanh dư

Bóng chén Led Hoa Sen 3W E27 (đỏ, xanh lá, xanh dư

Giá thị trường: 24,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -8%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 33,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen  kẹp bình 12V 15W

Bóng nấm led Hoa Sen kẹp bình 12V 15W

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -20%

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -21%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 63,000 ₫ -26%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -13%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -12%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -10%

Bóng tròn led Hoa Sen treo cây 7W - E27 (Vàng+Lá+Đ

Bóng tròn led Hoa Sen treo cây 7W - E27 (Vàng+Lá+Đ

Giá thị trường: 83,000 ₫

Giá KM: 83,000 ₫ -0%

Bóng led Hoa Sen cây thông E27 - G94

Bóng led Hoa Sen cây thông E27 - G94

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -0%

Bóng Ớt Led Hoa Sen E12 - 1 màu

Bóng Ớt Led Hoa Sen E12 - 1 màu

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Bóng Chanh Led Hoa Sen 1 Màu - E27

Bóng Chanh Led Hoa Sen 1 Màu - E27

Giá thị trường: 9,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen tích điện 7W

Bóng nấm led Hoa Sen tích điện 7W

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -14%

Bóng nấm led Hoa Sen thân nhôm 3W-Trắng,vàng

Bóng nấm led Hoa Sen thân nhôm 3W-Trắng,vàng

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen thân nhôm 12W-Trắng,vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen thân nhôm 12W-Trắng,vàng

Giá thị trường: 78,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -10%

Bóng nấm đĩa bay (UFO) thân nhôm 18W - Led Hoa Sen

Bóng nấm đĩa bay (UFO) thân nhôm 18W - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 102,000 ₫

Giá KM: 82,000 ₫ -20%

Bóng nấm đĩa bay (UFO) thân nhôm 30W- Led Hoa Sen

Bóng nấm đĩa bay (UFO) thân nhôm 30W- Led Hoa Sen

Giá thị trường: 145,000 ₫

Giá KM: 110,000 ₫ -24%

Bóng chanh led 3W Hoa Sen - nhiều màu

Bóng chanh led 3W Hoa Sen - nhiều màu

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -20%

Đèn cảm ứng nhạc 6 màu

Đèn cảm ứng nhạc 6 màu

Giá thị trường: 355,000 ₫

Giá KM: 325,000 ₫ -8%

Đèn cảm ứng nhạc USB + Remote điều khiển

Đèn cảm ứng nhạc USB + Remote điều khiển

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn cầu quay 2 chức năng

Đèn cầu quay 2 chức năng

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 85,000 ₫ -6%

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Đuôi E27

Giá thị trường: 210,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -24%

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Móc treo

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -18%

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Đuôi E27

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 215,000 ₫ -31%

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Móc treo

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 235,000 ₫ -29%

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Đuôi E27

Giá thị trường: 430,000 ₫

Giá KM: 335,000 ₫ -22%

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Móc treo

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -23%

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Đuôi E27

Giá thị trường: 550,000 ₫

Giá KM: 395,000 ₫ -28%

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Móc treo

Giá thị trường: 560,000 ₫

Giá KM: 405,000 ₫ -28%

Dây chớp led 100 bóng đủ màu

Dây chớp led 100 bóng đủ màu

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Dây chớp tiêu 100 bóng

Dây chớp tiêu 100 bóng

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%