Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Led Hoa Sen (142)
TrungLoi (11)
TrungLoi (2)
(4)
Bộ tuýp Led liền máng T8 0.6m T+V

Bộ tuýp Led liền máng T8 0.6m T+V

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -7%

Vỏ máng đèn led 0.6m - gập (đầu xanh)

Vỏ máng đèn led 0.6m - gập (đầu xanh)

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -16%

Vỏ máng đèn led 1.2m đơn - gập (Đầu xanh)

Vỏ máng đèn led 1.2m đơn - gập (Đầu xanh)

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -23%

Vỏ máng đèn led 1.2m đôi (đầu trắng)

Vỏ máng đèn led 1.2m đôi (đầu trắng)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -13%

Bộ tuýp led bán nguyệt 0.6m (20W-25W)

Bộ tuýp led bán nguyệt 0.6m (20W-25W)

Giá thị trường: 95,000 ₫

Giá KM: 82,000 ₫ -14%

Bộ tuýp led bán nguyệt 1.2m 40W

Bộ tuýp led bán nguyệt 1.2m 40W

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 102,000 ₫ -15%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - tròn

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 64,000 ₫ -14%

Bóng nấm led Hoa Sen 3W vỏ nhựa  E27

Bóng nấm led Hoa Sen 3W vỏ nhựa E27

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -10%

Bóng nấm Led Hoa Sen 5W vỏ nhựa E27

Bóng nấm Led Hoa Sen 5W vỏ nhựa E27

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen 7W vỏ nhựa E27

Bóng nấm Led Hoa Sen 7W vỏ nhựa E27

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -0%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim (đỏ, xanh lá, xanh d

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim (đỏ, xanh lá, xanh d

Giá thị trường: 23,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -4%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 12W - Trắng, vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 12W - Trắng, vàng

Giá thị trường: 24,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -0%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W - E27, trắng , vàng

Bóng chén Led Hoa Sen 3W - E27, trắng , vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -5%

Bóng ngón ghim Led Hoa Sen 1.5W , 12V , 220V

Bóng ngón ghim Led Hoa Sen 1.5W , 12V , 220V

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 17,000 ₫ -19%

Đèn sao băng 0.6m - Led Hoa Sen

Đèn sao băng 0.6m - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -9%

Đèn sao băng 1.0m- Led Hoa Sen

Đèn sao băng 1.0m- Led Hoa Sen

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 48,000 ₫ -6%

Đèn sao băng 0.8m - Led Hoa Sen

Đèn sao băng 0.8m - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 48,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -8%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W E27 (đỏ, xanh lá, xanh dư

Bóng chén Led Hoa Sen 3W E27 (đỏ, xanh lá, xanh dư

Giá thị trường: 24,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -8%

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Bóng chén Led Hoa Sen 3W ghim trắng vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Bóng chén ghimLed Hoa Sen 3W đủ màu

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Bóng nấm Led Hoa Sen 9W vỏ nhựa E27 Trắng, vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 5W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Bóng nấm led Hoa Sen màu vỏ nhựa 7W E27(Lá+Đỏ+Dươn

Giá thị trường: 33,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -0%

Bóng nấm led Hoa Sen  kẹp bình 12V 15W

Bóng nấm led Hoa Sen kẹp bình 12V 15W

Giá thị trường: 65,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -20%

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Bóng nấm Led Hoa Sen kẹp bình 12V 21W

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 65,000 ₫ -21%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 36W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 63,000 ₫ -26%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 24W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -13%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 15W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 44,000 ₫ -12%

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Bóng nấm Led Hoa Sen vỏ nhựa 18W E27 (trắng, vàng)

Giá thị trường: 51,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -10%

Bóng tròn led Hoa Sen treo cây 7W - E27 (Vàng+Lá+Đ

Bóng tròn led Hoa Sen treo cây 7W - E27 (Vàng+Lá+Đ

Giá thị trường: 83,000 ₫

Giá KM: 83,000 ₫ -0%

Bóng led Hoa Sen cây thông E27 - G94

Bóng led Hoa Sen cây thông E27 - G94

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -0%

Bóng Ớt Led Hoa Sen E12 - 1 màu

Bóng Ớt Led Hoa Sen E12 - 1 màu

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Đèn cảm ứng nhạc 6 màu

Đèn cảm ứng nhạc 6 màu

Giá thị trường: 355,000 ₫

Giá KM: 325,000 ₫ -8%

Đèn cảm ứng nhạc USB + Remote điều khiển

Đèn cảm ứng nhạc USB + Remote điều khiển

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn cầu quay 2 chức năng

Đèn cầu quay 2 chức năng

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 85,000 ₫ -6%

Dây chớp led 100 bóng đủ màu

Dây chớp led 100 bóng đủ màu

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%