Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Led Hoa Sen (129)
TrungLoi (11)
TrungLoi (2)
(4)
Đèn led âm trần 6+3W viền màu

Đèn led âm trần 6+3W viền màu

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -12%

Bóng led tóc thủy tinh Edison T64 4W

Bóng led tóc thủy tinh Edison T64 4W

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -20%

Đèn led âm trần 3+3W viền màu

Đèn led âm trần 3+3W viền màu

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -17%

Đèn led âm trần phẳng 600*600- 48W

Đèn led âm trần phẳng 600*600- 48W

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 480,000 ₫ -20%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 4W Vuông

Giá thị trường: 42,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -24%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 6W vuông

Giá thị trường: 47,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -21%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 9W vuông

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -18%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 12W vuông

Giá thị trường: 59,000 ₫

Giá KM: 49,000 ₫ -17%

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Đèn Led siêu mỏng âm trần 18W - vuông

Giá thị trường: 88,000 ₫

Giá KM: 78,000 ₫ -11%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Dowlight âm trần viền nhôm 7W đổi 3 màu

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -14%

Dowlight âm trần viền nhôm 7W trắng ,vàng

Dowlight âm trần viền nhôm 7W trắng ,vàng

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -5%

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông

Đèn Led Panel siêu mỏng âm trần 15W -vuông

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -14%

Bóng led trụ kín nước E27-5W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-5W trắng

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -12%

Bóng led trụ kín nước E27-5W vàng

Bóng led trụ kín nước E27-5W vàng

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -10%

Bóng led trụ kín nước E27-10W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-10W trắng

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -7%

Bóng led trụ kín nước E27-10W vàng

Bóng led trụ kín nước E27-10W vàng

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -6%

Bóng led trụ kín nước E27-15W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-15W trắng

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -9%

Bóng led trụ kín nước E27-20W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-20W trắng

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -8%

Bóng led trụ kín nước E27-26W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-26W trắng

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -4%

Bóng led trụ kín nước E27-30W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-30W trắng

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -9%

Bóng led trụ kín nước E27-36W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-36W trắng

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 73,000 ₫ -3%

Bóng led trụ kín nước E27-40W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-40W trắng

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -6%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D140 H160

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D140 H160

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D114 H120

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D114 H120

Giá thị trường: 77,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -19%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D140 H160

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 795, D140 H160

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D114 H120

Đèn Lon nổi ốp trần T342_NH 794, D114 H120

Giá thị trường: 77,000 ₫

Giá KM: 62,000 ₫ -19%

Dây LED vuông cuộn 3014-120 bóng/m T,V,XD

Dây LED vuông cuộn 3014-120 bóng/m T,V,XD

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 1,050,000 ₫ -0%

Vỉ led vòng 12W + tăng phô

Vỉ led vòng 12W + tăng phô

Giá thị trường: 46,000 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -0%

Vỉ led vòng18W + tăng phô

Vỉ led vòng18W + tăng phô

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -0%

Vỉ led vòng 24W + tăng phô

Vỉ led vòng 24W + tăng phô

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -0%

Đèn Ốp trần Led Vuông 24W D300

Đèn Ốp trần Led Vuông 24W D300

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 120,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong tròn 5W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong tròn 5W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong tròn 7W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong tròn 7W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 100,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong tròn 12W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong tròn 12W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 135,000 ₫

Giá KM: 135,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong vuông 5W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong vuông 5W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong vuông 7W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong vuông 7W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 100,000 ₫ -0%